NNSN
Registrerte skjelv siste 30 dager

M   3.4    No
Date: 2018/04/19 Time: 18:01:22.1 GMT Lat/Lon: 62.813 , 5.593 Depth: 13.1km Magnitude: 3.4 ML

M   1.3    No
Date: 2018/04/18 Time: 21:03:41.0 GMT Lat/Lon: 80.683 , 16.823 Depth: 15.0km Magnitude: 1.3 ML

M   1.9    No
Date: 2018/04/18 Time: 10:01:53.2 GMT Lat/Lon: 67.565 , 21.384 Depth: 0.1km Magnitude: 1.9 ML

M   2.6    No
Date: 2018/04/18 Time: 09:04:54.8 GMT Lat/Lon: 80.060 , 0.235 Depth: 10.0km Magnitude: 2.6 ML

M   3.2    No
Date: 2018/04/18 Time: 09:00:22.0 GMT Lat/Lon: 79.915 , 0.373 Depth: 10.0km Magnitude: 3.2 ML

M   0.8    No
Date: 2018/04/18 Time: 03:46:35.5 GMT Lat/Lon: 67.450 , 14.100 Depth: 3.6km Magnitude: 0.8 ML

M   0.9    No
Date: 2018/04/17 Time: 16:12:45.9 GMT Lat/Lon: 58.024 , 7.185 Depth: 0.0km Magnitude: 0.9 ML

M   0.0    No
Date: 2018/04/17 Time: 15:54:22.4 GMT Lat/Lon: 70.510 , 28.771 Depth: 2.0km Magnitude: 0.0 ML

M   3.3    No
Date: 2018/04/17 Time: 13:20:56.6 GMT Lat/Lon: 79.482 , 3.007 Depth: 10.0km Magnitude: 3.3 ML

M   0.6    No
Date: 2018/04/17 Time: 12:46:45.5 GMT Lat/Lon: 76.939 , 18.820 Depth: 15.0km Magnitude: 0.6 ML

M   2.2    No
Date: 2018/04/16 Time: 17:22:20.9 GMT Lat/Lon: 79.521 , 4.076 Depth: 10.0km Magnitude: 2.2 ML

M   2.3    No
Date: 2018/04/16 Time: 16:43:03.2 GMT Lat/Lon: 77.095 , 8.027 Depth: 10.0km Magnitude: 2.3 ML

M   1.1    No
Date: 2018/04/16 Time: 11:21:46.3 GMT Lat/Lon: 76.913 , 18.470 Depth: 10.0km Magnitude: 1.1 ML

M   0.9    No
Date: 2018/04/16 Time: 08:59:40.6 GMT Lat/Lon: 67.577 , 26.935 Depth: 0.0km Magnitude: 0.9 ML

M   3.4    No
Date: 2018/04/16 Time: 03:58:06.2 GMT Lat/Lon: 75.381 , 8.333 Depth: 15.0km Magnitude: 3.4 ML

M   1.4    No
Date: 2018/04/15 Time: 23:47:09.9 GMT Lat/Lon: 80.108 , 17.519 Depth: 22.0km Magnitude: 1.4 ML

M   1.6    No
Date: 2018/04/15 Time: 22:19:37.2 GMT Lat/Lon: 76.698 , 21.643 Depth: 15.0km Magnitude: 1.6 ML

M   0.6    No
Date: 2018/04/15 Time: 14:39:28.3 GMT Lat/Lon: 66.627 , 13.492 Depth: 3.3km Magnitude: 0.6 ML

M   2.3    No
Date: 2018/04/15 Time: 12:49:37.2 GMT Lat/Lon: 77.596 , 9.018 Depth: 15.0km Magnitude: 2.3 ML

M   0.6    No
Date: 2018/04/15 Time: 09:22:32.5 GMT Lat/Lon: 66.599 , 13.442 Depth: 18.2km Magnitude: 0.6 ML

M   2.3    No
Date: 2018/04/15 Time: 04:51:13.2 GMT Lat/Lon: 77.986 , 7.340 Depth: 10.0km Magnitude: 2.3 ML

M   0.9    No
Date: 2018/04/14 Time: 20:57:57.0 GMT Lat/Lon: 77.574 , 17.635 Depth: 10.0km Magnitude: 0.9 ML

M   0.0    No
Date: 2018/04/14 Time: 18:34:17.7 GMT Lat/Lon: 41.127 , -29.778 Depth: 33.0km Magnitude: 0.0 ML

M   0.0    No
Date: 2018/04/14 Time: 16:53:17.8 GMT Lat/Lon: 41.127 , -29.778 Depth: 33.0km Magnitude: 0.0 ML

M   1.1    No
Date: 2018/04/14 Time: 11:39:52.4 GMT Lat/Lon: 77.605 , 17.797 Depth: 10.0km Magnitude: 1.1 ML

M   1.1    No
Date: 2018/04/14 Time: 06:23:15.2 GMT Lat/Lon: 66.671 , 13.514 Depth: 0.1km Magnitude: 1.1 ML

M   1.9    No
Date: 2018/04/13 Time: 21:31:36.2 GMT Lat/Lon: 53.386 , 6.645 Depth: 3.0km Magnitude: 1.9 ML

M   2.8    No
Date: 2018/04/13 Time: 20:37:25.9 GMT Lat/Lon: 78.486 , 7.062 Depth: 10.0km Magnitude: 2.8 ML

M   3.1    No
Date: 2018/04/13 Time: 10:55:25.6 GMT Lat/Lon: 80.723 , -2.335 Depth: 10.0km Magnitude: 3.1 ML

M   3.3    No
Date: 2018/04/13 Time: 05:26:36.4 GMT Lat/Lon: 74.621 , 8.788 Depth: 15.0km Magnitude: 3.3 ML

M   1.1    No
Date: 2018/04/13 Time: 03:50:41.9 GMT Lat/Lon: 80.039 , 16.427 Depth: 15.0km Magnitude: 1.1 ML

M   1.4    No
Date: 2018/04/13 Time: 03:43:13.3 GMT Lat/Lon: 79.863 , 17.344 Depth: 20.3km Magnitude: 1.4 ML

M   3.5    No
Date: 2018/04/12 Time: 05:20:24.3 GMT Lat/Lon: 74.174 , 8.987 Depth: 10.0km Magnitude: 3.5 ML

M   3.4    No
Date: 2018/04/12 Time: 04:24:35.7 GMT Lat/Lon: 73.992 , 9.059 Depth: 10.0km Magnitude: 3.4 ML

M   4.0    No
Date: 2018/04/12 Time: 03:52:36.0 GMT Lat/Lon: 74.009 , 8.903 Depth: 10.0km Magnitude: 4.0 ML

M   4.3    No
Date: 2018/04/12 Time: 03:52:20.6 GMT Lat/Lon: 74.015 , 8.365 Depth: 10.0km Magnitude: 4.3 ML

M   3.3    No
Date: 2018/04/12 Time: 02:37:19.9 GMT Lat/Lon: 74.404 , 9.394 Depth: 19.8km Magnitude: 3.3 ML

M   1.2    No
Date: 2018/04/12 Time: 00:45:16.7 GMT Lat/Lon: 60.931 , 4.203 Depth: 21.3km Magnitude: 1.2 ML

M   0.9    No
Date: 2018/04/11 Time: 10:59:54.5 GMT Lat/Lon: 66.562 , 13.221 Depth: 17.6km Magnitude: 0.9 ML

M   0.6    No
Date: 2018/04/11 Time: 09:29:16.2 GMT Lat/Lon: 66.633 , 13.218 Depth: 9.5km Magnitude: 0.6 ML

M   1.2    No
Date: 2018/04/11 Time: 08:53:20.4 GMT Lat/Lon: 61.885 , 4.916 Depth: 12.2km Magnitude: 1.2 ML

M   0.9    No
Date: 2018/04/11 Time: 02:41:11.2 GMT Lat/Lon: 60.828 , 3.733 Depth: 6.9km Magnitude: 0.9 ML

M   2.7    No
Date: 2018/04/10 Time: 16:10:03.3 GMT Lat/Lon: 79.550 , 2.724 Depth: 10.0km Magnitude: 2.7 ML

M   2.5    No
Date: 2018/04/10 Time: 13:19:19.6 GMT Lat/Lon: 77.398 , 7.736 Depth: 10.0km Magnitude: 2.5 ML

M   1.1    No
Date: 2018/04/10 Time: 11:31:23.0 GMT Lat/Lon: 61.304 , 10.173 Depth: 0.0km Magnitude: 1.1 ML

M   2.9    No
Date: 2018/04/10 Time: 04:07:37.4 GMT Lat/Lon: 77.661 , 7.648 Depth: 10.0km Magnitude: 2.9 ML

M   0.5    No
Date: 2018/04/09 Time: 20:45:14.7 GMT Lat/Lon: 66.636 , 13.199 Depth: 15.0km Magnitude: 0.5 ML

M   3.5    No
Date: 2018/04/09 Time: 18:38:03.4 GMT Lat/Lon: 82.142 , -5.752 Depth: 10.0km Magnitude: 3.5 ML

M   0.7    No
Date: 2018/04/09 Time: 14:06:50.8 GMT Lat/Lon: 59.551 , 10.480 Depth: 0.0km Magnitude: 0.7 ML

M   1.2    No
Date: 2018/04/09 Time: 13:10:44.6 GMT Lat/Lon: 58.784 , 9.532 Depth: 7.5km Magnitude: 1.2 ML

M   1.5    No
Date: 2018/04/09 Time: 12:50:57.6 GMT Lat/Lon: 60.905 , 10.712 Depth: 1.1km Magnitude: 1.5 ML

M   2.4    No
Date: 2018/04/09 Time: 12:36:57.1 GMT Lat/Lon: 77.936 , 7.948 Depth: 10.0km Magnitude: 2.4 ML

M   3.0    No
Date: 2018/04/09 Time: 09:22:21.9 GMT Lat/Lon: 80.618 , -2.683 Depth: 10.0km Magnitude: 3.0 ML

M   0.0    No
Date: 2018/04/09 Time: 08:36:36.0 GMT Lat/Lon: 71.549 , -2.287 Depth: 95.1km Magnitude: 0.0 ML

M   3.0    No
Date: 2018/04/09 Time: 04:25:48.1 GMT Lat/Lon: 77.985 , 7.827 Depth: 10.0km Magnitude: 3.0 ML

M   1.7    No
Date: 2018/04/09 Time: 03:33:45.6 GMT Lat/Lon: 76.976 , 18.851 Depth: 0.1km Magnitude: 1.7 ML

M   0.9    No
Date: 2018/04/09 Time: 02:43:50.4 GMT Lat/Lon: 76.916 , 18.546 Depth: 15.0km Magnitude: 0.9 ML

M   0.7    No
Date: 2018/04/09 Time: 01:31:45.8 GMT Lat/Lon: 66.623 , 13.328 Depth: 7.5km Magnitude: 0.7 ML

M   2.3    No
Date: 2018/04/09 Time: 00:06:15.3 GMT Lat/Lon: 79.895 , 21.471 Depth: 18.3km Magnitude: 2.3 ML

M   1.4    No
Date: 2018/04/08 Time: 12:13:33.6 GMT Lat/Lon: 66.685 , 13.420 Depth: 0.0km Magnitude: 1.4 ML

M   1.1    No
Date: 2018/04/08 Time: 11:15:42.1 GMT Lat/Lon: 76.955 , 18.852 Depth: 0.0km Magnitude: 1.1 ML

M   0.9    No
Date: 2018/04/07 Time: 22:56:50.2 GMT Lat/Lon: 66.650 , 13.507 Depth: 0.0km Magnitude: 0.9 ML

M   3.6    No
Date: 2018/04/07 Time: 19:27:32.9 GMT Lat/Lon: 79.203 , 2.644 Depth: 31.0km Magnitude: 3.6 ML

M   1.5    No
Date: 2018/04/07 Time: 15:23:35.3 GMT Lat/Lon: 61.746 , 6.270 Depth: 0.0km Magnitude: 1.5 ML

M   1.4    No
Date: 2018/04/07 Time: 13:50:27.9 GMT Lat/Lon: 77.016 , 18.968 Depth: 15.0km Magnitude: 1.4 ML

M   3.3    No
Date: 2018/04/07 Time: 09:06:23.9 GMT Lat/Lon: 78.139 , 7.270 Depth: 31.0km Magnitude: 3.3 ML

M   0.5    No
Date: 2018/04/07 Time: 08:41:49.5 GMT Lat/Lon: 60.509 , 10.658 Depth: 13.7km Magnitude: 0.5 ML

M   3.5    No
Date: 2018/04/07 Time: 08:26:55.2 GMT Lat/Lon: 78.350 , 7.631 Depth: 10.0km Magnitude: 3.5 ML

M   0.7    No
Date: 2018/04/07 Time: 08:08:21.9 GMT Lat/Lon: 66.655 , 13.511 Depth: 0.1km Magnitude: 0.7 ML

M   1.0    No
Date: 2018/04/07 Time: 03:17:36.0 GMT Lat/Lon: 66.706 , 13.283 Depth: 20.8km Magnitude: 1.0 ML

M   0.7    No
Date: 2018/04/06 Time: 10:23:09.5 GMT Lat/Lon: 59.692 , 9.914 Depth: 21.6km Magnitude: 0.7 ML

M   3.7    No
Date: 2018/04/06 Time: 09:51:48.4 GMT Lat/Lon: 74.269 , 8.941 Depth: 25.6km Magnitude: 3.7 ML

M   0.8    No
Date: 2018/04/06 Time: 04:52:44.9 GMT Lat/Lon: 66.585 , 13.409 Depth: 22.2km Magnitude: 0.8 ML

M   2.8    No
Date: 2018/04/05 Time: 21:05:57.6 GMT Lat/Lon: 78.368 , 6.694 Depth: 10.0km Magnitude: 2.8 ML

M   3.1    No
Date: 2018/04/05 Time: 14:40:30.6 GMT Lat/Lon: 78.327 , 7.420 Depth: 10.0km Magnitude: 3.1 ML

M   0.8    No
Date: 2018/04/05 Time: 12:46:02.7 GMT Lat/Lon: 66.556 , 13.282 Depth: 18.9km Magnitude: 0.8 ML

M   4.0    No
Date: 2018/04/05 Time: 06:27:37.8 GMT Lat/Lon: 73.083 , 5.445 Depth: 10.0km Magnitude: 4.0 ML

M   4.2    No
Date: 2018/04/05 Time: 02:29:47.1 GMT Lat/Lon: 73.284 , 6.703 Depth: 10.0km Magnitude: 4.2 ML

M   2.1    No
Date: 2018/04/05 Time: 00:17:52.7 GMT Lat/Lon: 76.799 , 20.019 Depth: 21.4km Magnitude: 2.1 ML

M   3.3    No
Date: 2018/04/04 Time: 22:18:46.5 GMT Lat/Lon: 79.472 , 3.002 Depth: 10.0km Magnitude: 3.3 ML

M   1.9    No
Date: 2018/04/04 Time: 17:50:35.7 GMT Lat/Lon: 62.570 , 17.721 Depth: 0.0km Magnitude: 1.9 ML

M   0.0    No
Date: 2018/04/04 Time: 16:16:04.7 GMT Lat/Lon: 71.647 , -1.505 Depth: 13.0km Magnitude: 0.0 ML

M   3.4    No
Date: 2018/04/04 Time: 15:37:04.1 GMT Lat/Lon: 77.758 , 7.580 Depth: 10.0km Magnitude: 3.4 ML

M   1.3    No
Date: 2018/04/04 Time: 12:08:00.0 GMT Lat/Lon: 59.035 , 10.096 Depth: 0.0km Magnitude: 1.3 ML

M   2.9    No
Date: 2018/04/04 Time: 04:48:07.9 GMT Lat/Lon: 79.709 , 3.994 Depth: 10.0km Magnitude: 2.9 ML

M   2.5    No
Date: 2018/04/04 Time: 03:41:58.8 GMT Lat/Lon: 78.164 , 8.117 Depth: 10.0km Magnitude: 2.5 ML

M   1.4    No
Date: 2018/04/04 Time: 00:34:58.0 GMT Lat/Lon: 66.095 , 12.173 Depth: 6.7km Magnitude: 1.4 ML

M   2.1    No
Date: 2018/04/03 Time: 19:14:36.6 GMT Lat/Lon: 60.373 , 8.938 Depth: 0.0km Magnitude: 2.1 ML

M   1.6    No
Date: 2018/04/03 Time: 15:59:47.3 GMT Lat/Lon: 58.242 , 8.472 Depth: 4.6km Magnitude: 1.6 ML

M   0.8    No
Date: 2018/04/03 Time: 15:22:12.9 GMT Lat/Lon: 66.153 , 12.847 Depth: 0.0km Magnitude: 0.8 ML

M   0.5    No
Date: 2018/04/03 Time: 03:40:32.2 GMT Lat/Lon: 60.521 , 10.664 Depth: 13.1km Magnitude: 0.5 ML

M   1.3    No
Date: 2018/04/03 Time: 00:26:12.6 GMT Lat/Lon: 66.646 , 13.543 Depth: 6.6km Magnitude: 1.3 ML

M   1.7    No
Date: 2018/04/02 Time: 23:52:10.8 GMT Lat/Lon: 68.996 , 16.339 Depth: 0.6km Magnitude: 1.7 ML

M   1.7    No
Date: 2018/04/02 Time: 23:09:24.5 GMT Lat/Lon: 76.904 , 18.098 Depth: 15.0km Magnitude: 1.7 ML

M   0.8    No
Date: 2018/04/02 Time: 15:09:26.2 GMT Lat/Lon: 66.630 , 13.542 Depth: 0.0km Magnitude: 0.8 ML

M   0.8    No
Date: 2018/04/02 Time: 09:15:59.2 GMT Lat/Lon: 66.491 , 13.491 Depth: 1.6km Magnitude: 0.8 ML

M   0.8    No
Date: 2018/04/02 Time: 08:48:58.7 GMT Lat/Lon: 66.521 , 13.456 Depth: 13.2km Magnitude: 0.8 ML

M   0.7    No
Date: 2018/04/02 Time: 08:46:43.8 GMT Lat/Lon: 66.597 , 13.625 Depth: 0.0km Magnitude: 0.7 ML

M   1.6    No
Date: 2018/04/02 Time: 08:41:31.9 GMT Lat/Lon: 66.643 , 13.565 Depth: 0.0km Magnitude: 1.6 ML

M   0.0    No
Date: 2018/04/02 Time: 02:30:29.4 GMT Lat/Lon: 79.470 , 3.031 Depth: 28.8km Magnitude: 0.0 ML

M   1.4    No
Date: 2018/04/01 Time: 21:31:02.8 GMT Lat/Lon: 68.336 , 20.529 Depth: 0.0km Magnitude: 1.4 ML

M   3.6    No
Date: 2018/04/01 Time: 18:50:24.7 GMT Lat/Lon: 74.797 , 9.431 Depth: 10.6km Magnitude: 3.6 ML

M   1.0    No
Date: 2018/04/01 Time: 09:09:32.9 GMT Lat/Lon: 59.874 , 5.448 Depth: 0.0km Magnitude: 1.0 ML

M   2.0    No
Date: 2018/04/01 Time: 05:45:05.9 GMT Lat/Lon: 78.263 , 8.180 Depth: 10.0km Magnitude: 2.0 ML

M   0.6    No
Date: 2018/03/31 Time: 23:45:39.6 GMT Lat/Lon: 78.241 , 13.294 Depth: 1.6km Magnitude: 0.6 ML

M   0.0    No
Date: 2018/03/31 Time: 23:21:18.6 GMT Lat/Lon: 71.485 , -2.958 Depth: 4.3km Magnitude: 0.0 ML

M   0.6    No
Date: 2018/03/31 Time: 15:47:26.6 GMT Lat/Lon: 66.625 , 13.477 Depth: 8.5km Magnitude: 0.6 ML

M   3.0    No
Date: 2018/03/31 Time: 09:54:25.1 GMT Lat/Lon: 78.404 , 7.123 Depth: 15.1km Magnitude: 3.0 ML

M   1.1    No
Date: 2018/03/31 Time: 05:41:56.3 GMT Lat/Lon: 78.230 , 13.212 Depth: 2.1km Magnitude: 1.1 ML

M   0.9    No
Date: 2018/03/31 Time: 04:05:12.1 GMT Lat/Lon: 60.240 , 5.348 Depth: 29.0km Magnitude: 0.9 ML

M   3.1    No
Date: 2018/03/30 Time: 22:01:55.7 GMT Lat/Lon: 81.822 , -4.677 Depth: 10.0km Magnitude: 3.1 ML

M   3.3    No
Date: 2018/03/30 Time: 08:30:28.9 GMT Lat/Lon: 76.656 , 9.042 Depth: 10.0km Magnitude: 3.3 ML

M   3.5    No
Date: 2018/03/30 Time: 04:59:04.9 GMT Lat/Lon: 82.533 , -6.356 Depth: 28.5km Magnitude: 3.5 ML

M   3.3    No
Date: 2018/03/29 Time: 22:02:38.0 GMT Lat/Lon: 79.511 , 3.455 Depth: 10.0km Magnitude: 3.3 ML

M   0.2    No
Date: 2018/03/29 Time: 07:26:33.0 GMT Lat/Lon: 68.854 , 23.686 Depth: 8.0km Magnitude: 0.2 ML

M   0.7    No
Date: 2018/03/29 Time: 06:58:20.9 GMT Lat/Lon: 66.667 , 13.504 Depth: 6.1km Magnitude: 0.7 ML

M   3.9    No
Date: 2018/03/29 Time: 00:13:31.4 GMT Lat/Lon: 82.998 , -5.825 Depth: 23.0km Magnitude: 3.9 ML

M   0.4    No
Date: 2018/03/28 Time: 21:55:01.5 GMT Lat/Lon: 66.505 , 13.419 Depth: 1.5km Magnitude: 0.4 ML

M   0.8    No
Date: 2018/03/28 Time: 21:13:51.4 GMT Lat/Lon: 78.150 , 13.890 Depth: 0.3km Magnitude: 0.8 ML

M   2.4    No
Date: 2018/03/28 Time: 19:23:49.5 GMT Lat/Lon: 78.289 , 7.858 Depth: 1.7km Magnitude: 2.4 ML

M   3.4    No
Date: 2018/03/28 Time: 19:08:46.9 GMT Lat/Lon: 82.156 , -4.432 Depth: 23.1km Magnitude: 3.4 ML

M   1.7    No
Date: 2018/03/28 Time: 09:37:05.1 GMT Lat/Lon: 70.938 , -6.890 Depth: 0.0km Magnitude: 1.7 ML

M   1.6    No
Date: 2018/03/28 Time: 08:52:49.8 GMT Lat/Lon: 71.256 , -9.008 Depth: 0.0km Magnitude: 1.6 ML

M   0.7    No
Date: 2018/03/28 Time: 08:27:57.6 GMT Lat/Lon: 66.626 , 13.454 Depth: 11.1km Magnitude: 0.7 ML

M   3.6    No
Date: 2018/03/28 Time: 00:58:47.6 GMT Lat/Lon: 83.590 , -2.411 Depth: 15.0km Magnitude: 3.6 ML

M   2.7    No
Date: 2018/03/27 Time: 21:27:35.6 GMT Lat/Lon: 78.484 , 7.163 Depth: 10.0km Magnitude: 2.7 ML

M   2.9    No
Date: 2018/03/27 Time: 16:46:34.5 GMT Lat/Lon: 80.808 , -2.538 Depth: 10.0km Magnitude: 2.9 ML

M   0.9    No
Date: 2018/03/27 Time: 15:49:30.9 GMT Lat/Lon: 76.898 , 18.859 Depth: 12.1km Magnitude: 0.9 ML

M   0.6    No
Date: 2018/03/27 Time: 10:15:54.8 GMT Lat/Lon: 66.660 , 13.474 Depth: 4.5km Magnitude: 0.6 ML

M   2.4    No
Date: 2018/03/27 Time: 10:06:51.1 GMT Lat/Lon: 77.871 , 8.533 Depth: 10.0km Magnitude: 2.4 ML

M   3.0    No
Date: 2018/03/27 Time: 06:57:03.7 GMT Lat/Lon: 79.361 , 3.132 Depth: 10.0km Magnitude: 3.0 ML

M   0.9    No
Date: 2018/03/27 Time: 05:15:51.5 GMT Lat/Lon: 78.014 , 14.295 Depth: 9.9km Magnitude: 0.9 ML

M   1.4    No
Date: 2018/03/27 Time: 05:05:58.5 GMT Lat/Lon: 79.984 , 17.637 Depth: 18.9km Magnitude: 1.4 ML

M   1.2    No
Date: 2018/03/27 Time: 03:09:34.8 GMT Lat/Lon: 66.634 , 13.469 Depth: 11.4km Magnitude: 1.2 ML

M   2.7    No
Date: 2018/03/26 Time: 22:27:56.0 GMT Lat/Lon: 79.235 , 4.363 Depth: 10.0km Magnitude: 2.7 ML

M   2.8    No
Date: 2018/03/26 Time: 22:17:29.9 GMT Lat/Lon: 77.793 , 7.652 Depth: 10.0km Magnitude: 2.8 ML

M   3.0    No
Date: 2018/03/26 Time: 20:41:58.8 GMT Lat/Lon: 79.206 , 2.024 Depth: 10.0km Magnitude: 3.0 ML

M   0.7    No
Date: 2018/03/26 Time: 20:31:14.0 GMT Lat/Lon: 66.631 , 13.487 Depth: 11.8km Magnitude: 0.7 ML

M   0.7    No
Date: 2018/03/26 Time: 11:46:32.0 GMT Lat/Lon: 66.623 , 13.500 Depth: 6.2km Magnitude: 0.7 ML

M   1.5    No
Date: 2018/03/26 Time: 09:38:36.8 GMT Lat/Lon: 78.263 , 9.002 Depth: 10.0km Magnitude: 1.5 ML

M   0.5    No
Date: 2018/03/26 Time: 08:51:02.6 GMT Lat/Lon: 66.620 , 13.461 Depth: 15.0km Magnitude: 0.5 ML

M   2.3    No
Date: 2018/03/26 Time: 06:33:01.9 GMT Lat/Lon: 77.832 , 8.342 Depth: 16.1km Magnitude: 2.3 ML

M   2.4    No
Date: 2018/03/26 Time: 01:15:16.6 GMT Lat/Lon: 77.114 , 8.446 Depth: 10.0km Magnitude: 2.4 ML

M   0.5    No
Date: 2018/03/25 Time: 20:24:13.0 GMT Lat/Lon: 66.624 , 13.498 Depth: 4.5km Magnitude: 0.5 ML

M   1.0    No
Date: 2018/03/25 Time: 20:18:02.3 GMT Lat/Lon: 66.590 , 13.438 Depth: 19.6km Magnitude: 1.0 ML

M   3.2    No
Date: 2018/03/25 Time: 16:59:32.2 GMT Lat/Lon: 77.824 , 7.892 Depth: 18.7km Magnitude: 3.2 ML

M   1.9    No
Date: 2018/03/25 Time: 14:09:49.3 GMT Lat/Lon: 80.132 , 21.375 Depth: 15.0km Magnitude: 1.9 ML

M   2.5    No
Date: 2018/03/25 Time: 14:12:41.1 GMT Lat/Lon: 77.967 , 8.180 Depth: 21.8km Magnitude: 2.5 ML

M   1.9    No
Date: 2018/03/25 Time: 14:09:49.2 GMT Lat/Lon: 80.131 , 21.444 Depth: 23.0km Magnitude: 1.9 ML

M   3.1    No
Date: 2018/03/25 Time: 11:56:22.1 GMT Lat/Lon: 79.175 , 2.979 Depth: 17.3km Magnitude: 3.1 ML

M   1.0    No
Date: 2018/03/25 Time: 08:48:29.4 GMT Lat/Lon: 77.532 , 20.501 Depth: 20.8km Magnitude: 1.0 ML

M   3.4    No
Date: 2018/03/24 Time: 14:14:20.2 GMT Lat/Lon: 78.342 , 7.329 Depth: 10.0km Magnitude: 3.4 ML

M   3.4    No
Date: 2018/03/24 Time: 05:42:47.1 GMT Lat/Lon: 75.021 , 8.160 Depth: 10.0km Magnitude: 3.4 ML

M   0.2    No
Date: 2018/03/24 Time: 05:27:58.6 GMT Lat/Lon: 66.494 , 13.506 Depth: 0.1km Magnitude: 0.2 ML

M   0.8    No
Date: 2018/03/23 Time: 05:51:30.7 GMT Lat/Lon: 77.019 , 15.179 Depth: 15.0km Magnitude: 0.8 ML

M   3.1    No
Date: 2018/03/23 Time: 02:58:10.2 GMT Lat/Lon: 81.309 , -3.408 Depth: 18.8km Magnitude: 3.1 ML

M   0.3    No
Date: 2018/03/23 Time: 02:29:56.1 GMT Lat/Lon: 66.455 , 13.407 Depth: 0.1km Magnitude: 0.3 ML