Recent Changes - Search:

EPOS-N - European Plate Observing System

Projects 2020

Projects 2019

Seismometers / vault construction

Digitizers

Interconnections

Stations: Upgrade/install notes

Calibrations

SeismoLAB

Ideas for improvements

Installation / Inventory

Misc

edit SideBar

Last update: February 17, 2020, at 01:26 PM
Version: pmwiki-2.2.126

Tittel

     BJØRNØYA: MULIG SEISMOMETER-OPPGRADERING 2015

Av
O.M.
Dato
04. juni 2015
Versjon
0.1

1 BAKGRUNN


Vi har i dag et seismometer på Bjørnøya som pga. forholdene i bakken ble montert i en ganske grunn sensorbrønn. For tiden (juli/august 2014) befinner det seg en mini-graver på øyen i samband med andre byggearbeider, og vi ser på muligheten for å la denne gravemaskinen lage en grop 2 meter dyp og ca 2 meter i diameter. Neste år kunne vi så installere en ny sensorbrønn i form av plastrør med diameter 1,2 meter (2 stk seksjoner, hver med lengde 1 m, de er utstyrt med muffe og skjøtes sammen enkelt). Plastrøret støpes fast i en såle av betong som trekkes 20-30 cm oppover røret.

BJØRNØYA SEISMOMETER - POSISJON
Bjørnøya seismometer, korrekt lokasjon pr juli 2014.
Bjørnøya seismometerlokasjon, korrekt lokasjon pr. juli 2014. Kartkilde: Norsk Polarinstitutt. Klikk for stor versjon.
Skikringssoner rundt kulturminner på Bjørnøya, juli 2014. Klikk for større versjon.
Sikringssoner rundt kulturminner på Bjørnøya, juli 2014. Avmerket posisjon viser seismometerlokasjon inntil 2003; dagens posisjon er trukket noe lenger mot nord-øst, uansett godt utenfor alle sikringssoner for kulturminner. Kartkilde: Sysselmannen Svalbard. Klikk for større versjon.
Bjørnøya seismometer, oversikt (klikk for større versjon.
Bjørnøya seismometer, oversikt. Klikk for større versjon.
Bjørnøya seismometer, oversikt (klikk for større versjon.
Bjørnøya seismometer. Klikk for større versjon.
Mini-graver fraktes til Bjørnøya med helikopter.

Seismometer koordinater 28. juli 2014:

  74º 30’ 13.2’’ N = 74.5 + 0,003667 = 74,503667N
  19º 00’ 13.4’’ E = 19.0 + 0,003722 = 19,003722E
  H = 22 M asl

  Gamle koordinater, inntil 2003: 74,50230N, 18,99880E, H = 18 M asl.2 UTKAST TIL NY SENSORBRØNNUtkast til ny sensorbrønn Bjørnøya (identisk med Hopen-forslag).


3 SIGNALKVALITET


Under er vist NORSAR PSD (Power Spectral Density) plott av seismometeret på Bjørnøya før og etter relokalisering av digitizer (utført august 2015).

 • Mye høyfrekvent støy, både elektrisk (spisse frekvenstopper) som kan være alias-produkter av 50 Hz støy (man ser ofte 25 Hz +/- 12.5 Hz) og mer diffus støy som kan ha sitt opphav i generatorer og andre maskiner i nærheten. Den første typen forstyrrelser kan trolig elimineres ved å digitalisere signalet ved kilden (sensoren) i stedet for ved enden av bygningen der kabelen innføres. Den andre typen støy kan reduseres ved å forflytte sensoren lenger vekk fra stasjonsområdet.
 • Mye vindstøy pga. grunn sensorplassering og kanskje ugunstig utforming av trekassen som rager over terreng.

3.1 FØR RELOKALISERING AV DIGITIZER

Mai 2015
Juni 2015
Juli 2015

3.2 ETTER RELOKALISERING

Sept 2015


4 INSPEKSJON 23. SEPTEMBER 2014


4.1 Besøk Bjørnøya september 2014


 Nr. Beskrivelse               Start       Stopp
 ------------------------------------------------------------------------------
  1  Avgang Tromsø            Tor 18/9 kl 12

  2  Transit, Tromsø-Bjørnøya      Tor 18/9 kl 12  - Fre 19/9 kl 10 
     Distanse: 316 nm. Fart: 14 kt.
     Bruker da 316/14 = 22.5 timer

  3  Opphold Bjørnøya          Fre 19/9 kl 10  - Lør 20/9 kl 21

  4  Transit, Bjørnøya-Hopen       Lør 20/9 kl 21  - Søn 21/9 kl 8
     Distanse: 153 nm. Fart: 14 kt.
     Bruker da 153/14 = 11 timer 

  5  Opphold Hopen            Søn 21/9 kl 8  - Man 22/9 kl 15

  6  Transit Hopen-Longyearbyen     Man 22/9 kl 15  - Tir 23/9 kl 10
     Distanse: 268 nm. Fart: 14 kt.
     Bruker da 268/14 = 19 timer

  7  Ankomst Longyearbyen        Tir 23/9 kl 10

  8  Flyavgang Longyearbyen       Tir 23/9 kl 14:45


4.2 Signal


Bjørnøya seismometer, Z-ch terminert med 270 ohm på sensorsiden. Klikk for større bilde.
Bjørnøya seismometer, Z-ch terminert med 270 ohm på sensorsiden. Klikk for større bilde.
Bjørnøya seismometer, Z-ch kortsluttet på digitizer siden. Klikk for større bilde.
Bjørnøya seismometer, Z-ch kortsluttet på digitizer siden. Klikk for større bilde.

Etter inspeksjon og lukking av sensorkasse så signalet slik ut i Güralp "Scream!" programmet:

Bjørnøya seismometer, 23. september 2014, etter inspeksjon og lukking av sensorkasse, signal sett i Güralp Scream! program. Klikk for større bilde.
Bjørnøya seismometer, 23. september 2014, etter inspeksjon og lukking av sensorkasse, signal sett i Güralp "Scream!" program. Klikk for større bilde.


5 LEGGE NY NETTVERKSKABEL MELLOM BYGNINGER OG SENSORKUM ..?


I stedet for Ethernet Extender'e som bruker DSL-teknologi kunne man vurdert å legge ned ny nettverkskabel for å skape en direkte Ethernetforbindelse - forutsatt at distansen er mindre enn 100 meter (som er max segmentlengde). Her er et overslag over distansen. Det ser ut til å være mulig å gjennomføre.

Klikk for større versjon.

Mulighet for direkte nettverksforbindelse til sensorkum - for å unngå bruken av Ethernet Extenders ..? Estimert avstand mellom sonderom og sensorkum er 88 meter. Kartkilde: http://toposvalbard.npolar.no/ . Klikk for større versjon.

6 DIVERSE


Edit - History - Print - Search
Page last modified on November 21, 2016, at 10:44 AM
Electronics workshop
Department of Earth Science - University of Bergen
N O R W A Y