Recent Changes - Search:

EPOS-N - European Plate Observing System

Projects 2020

Projects 2019

Seismometers / vault construction

Digitizers

Interconnections

Stations: Upgrade/install notes

Calibrations

SeismoLAB

Ideas for improvements

Installation / Inventory

Misc

edit SideBar

Last update: February 17, 2020, at 01:26 PM
Version: pmwiki-2.2.126

Calibration How-To


Lage kalibreringsfiler i SeisAn. Bruk av resp

Før ein lager respons trenger man vite:

 • Når nytt utstyr blei utplassert?
 • Kva sensor og digitizer er brukt, eventuelt dempemotstand?
 • Stationskode og komponentkoder (digitizer SPS?) som er brukt?
 • Om skal vere heilt nøyaktig skal ein ogå vite serienumera på sensor og digitizer?
 • Må ha datablad (best kalibreringsark) for sensor og digitizer.

Logg inn på billy server m/ssh.

Skriv ca eller cd CAL for å gå til katalogen med kalibreringsfiler

Skriv resp (responsgenerator programmet)

 1. Velg 1: Seisan FAP
 2. Velg type sensor, vanlegvis 2 for seismometer (spørsmåla under basert på seismometer valg)
 3. Seismometer natural period? Enhet er sekunder.
  For kortperiodiske sensorar vanlegvis rundt 1s. Bredbåndsensorer typisk 60-120s. Sjå datablad.
  (Ranger SS-1 har 1.0 Bruk punktum som desimalskiller)
 4. Seismometer damping ratio. Skal helst vere på 0.7, men må reknes ut basert på dempemotstand for kortperiodiske sensorar.
  (dempemotstand rundt 3.7 kohm for Ranger SS-1 gir rundt 0.7)
 5. Sensor loaded generator constant (V/M/S OR V/G)?
  Kor kortperiodiske sensorer. Rekn ut baserte på blant anna dempemotstand. Ellers sjå datablad.
  Typiske verdier Ranger SS-1 135, geofon 30, trillium 1200, guralp bredbånd 1500
 6. Recording media gain (counts/V or M/V)
  M/V er meter/Volt for analog rekording på ploter. Digitizere datablad oppgir som regel V/count slik at må finne den inverse.
  Nye Guralp ligger rundt 3.2 uV/count blir 312500 counts/V. Earth Data er 1 000 000 counts/V.
 7. Amplifier gain (DB)?
  Vanlegvis 0 ingen forsterkning, bare brukt når ein har demodulatorar med forsterkning på analoge telefonlinjer
 8. Number of filters (0-10), return for none?
  Vanlegvis trykk return og ikkje skriv in filtre. Ellers må du kjenne filtrene i digitizer og sensor. Må då oppgi cut-off frekvens og antall poler for kvar filter.
 9. Type of response: Her velger du 1 for displacement
 10. File name for files with poles and zeros. Velg retur for no file (linke inn andre respons filer kun gjort for Guralp 6TD)
 11. File name for tabulated values, return for no file. Trykk return
 12. File name for measured values, return for no file. Trykk return
 13. Kjem ein graf, trykk return
 14. Kjem ein graf, SEISAN RESPONSE FILE (Y/N=default)? skriv y
 15. Enter staton code (max 5 chars). eksempler er HYA, SUE BLS5
 16. Enter component (4 chars) . Pass på kva for retning ein jobber med, fordi må lages responsfil for alle 3 retningar. Eksempel:
    Bredbånd       100SPS HH Z  HH N  HH E
    Kortperiodisk    100SPS EH Z  EH N  EH E
    Bredbånd       50SPS BH Z  BH N  BH E
    Kortperiodisk     50SPS SH Z  SH N  SH E
   (av og til er det bruk 1 i posisjonen for space for å indikere location code 10, eller 0 for å indikere location code 00)
  
 17. Enter date as YYYYMMDDHHMMSS? Tidspunktet responsen skal begynne å gjelde fra. Vanlegvis oppgir eg ned til time presisjon.
  F. eks 2009041512 eg oppgir ofte kl 12 GMT som tilsvarer kl 13-14 lokal tid ting blir ofte endre ved besøk rundt dette tidspunktet.
  Om du veit nøyaktig tid oppgi dette, men ikkje så farlig om tar noen timar feil. Lite sannsynleg at større event akkurat då.
 18. Latitude? Return for none
 19. Longitude? Return for none
 20. Enter elevation? return for none (desse 3 tinga blir ikkje brukt her)
 21. Enter comments, her skriver eg gjerne model og serienumber til digitizer og sensor.
  f.eks Earth Data PS2400 s/n 3610. Ranger SS-1 s/n 1234 damped with 3.6kohm
 22. Tilslutt kan du sjekke om verdiane er rette og eventuelt endre noen.

Om alle kanaler er like. Spar tid med kunne å køyre resp for ein kanal og endre denne fila sidan manuelt med f. eks med pico editor. Trenger kun endre komponent koden i filnavnet og ein plass inni fila (på første linje)

J.O., 27/4-2009

Edit - History - Print - Search
Page last modified on February 09, 2010, at 10:49 AM
Electronics workshop
Department of Earth Science - University of Bergen
N O R W A Y