Recent Changes - Search:

EPOS-N - European Plate Observing System

Projects 2020

Projects 2019

Seismometers / vault construction

Digitizers

Interconnections

Stations: Upgrade/install notes

Calibrations

SeismoLAB

Ideas for improvements

Installation / Inventory

Misc

edit SideBar

Last update: February 17, 2020, at 01:26 PM
Version: pmwiki-2.2.126

MULIG INSTALLASJON AV DISPLAY I RESEPSJONSOMRÅDET PÅ BASEN


1 FORMÅL


Hensikten med en skjerm i resepsjonsområdet kunne være todelt:

  1. Etablere et visuelt inntrykk av seismisk "normaltilstand" på Jan Mayen, slik at eventuelle forvarsler om et vulkansk utbrudd kunne bli oppfanget tidlig. (Men vulkaner kan også ha utbrudd uten forvarsel.)
  2. Ved jordskjelv i forkastningssoner omkring Jan Mayen, kunne foreta automatisk lokalisering og beregne magnityde.
Klikk for større versjon.

Fra resepsjonsområdet på Jan Mayen basen, 2012. Klikk for større versjon.

2 VISNING AV DATA I TIDS- OG FREKVENSPLANET


I New Zealand er GeoNet opprettet som et samarbeid mellom Earthquake Commission og GNS Science for å overvåke fire ulike typer "Geo Hazards": Jordskjelv, skred, tsunamier og vulkaner. I sistnevnte tilfelle brukes to typer plott for å visualisere data:

  • RSAM = Real-time Seismic-Amplitude Measurement:
    "In situations when the number of earthquakes is so high that individual earthquakes can't be seen, or the level of volcanic tremor is such that seismograms no longer show a change in signal level, then RSAM is an excellent way of showing changes with time."
  • SSAM = Seismic Spectral-Amplitude Measurement:
    "Using SSAM it is possible to get an idea of whether a signal is produced by earthquakes, by wind or traffic noise, or by volcanic tremor. Earthquakes, wind and traffic noise all tend to have energy at a wide range of frequencies (a wide-band signal), while volcanic tremor tends to have energy in a more limited range of frequencies (a narrow-band signal)."

Her er det gitt mer utfyllende forklaring. Dette kunne muligens vært egnet for Jan Mayen også.

Klikk for utfyllende forklaring om disse to plott-typene.

3 EKSISTERENDE "REAL-TIME" OVERVÅKNINGSSYSTEMER AV JORDSKJELV


3.1 RTQUAKE


Skjermplott fra RTQUAKE manual -- klikk for større versjoner
Klikk for større versjon.

Signaler i tidsplanet. Klikk for større versjon.

Klikk for større versjon.

"Helicorder" plott (lik de som ble plottet på papir på basen tidligere). Klikk for større versjon.

Klikk for større versjon.

Automatisk lokalisering er mulig. Klikk for større versjon.

3.2 PRESTo - PRobabilistic and Evolutionary early warning SysTem


Screenshot av PRESTo - PRobabilistic and Evolutionary early warning SysTem: http://www.prestoews.org/

Fra http://www.prestoews.org/

3.3 SWARM - "Seismic Wave Analysis and Realtime Monitor"


Klikk for større versjon.

''Swarm - "Seismic Wave Analysis and Realtime Monitor". Klikk for større bilde.

4 VISNING AV DATA FRA GEODETISKE GNSS-MOTTAKERE PÅ JAN MAYEN


På Jan Mayen vil det komme to geodetiske GNSS-mottakere på sensorpunktene Ulla og Liberg, i tillegg til den ene som allerede finnes på EGNOS-hytten.

Les om muligere måter å behandle og presentere geodetiske GNSS-data på i denne artikkelen: The Chilean GNSS Network: Current Status and Progress toward Early Warning Applications (PDF, 2 MByte)

5 BAKGRUNN: ANBEFALINGENE FRA DSB ("Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap")


Her er rapportene / anbefalingene fra "Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap" der vulkanutbrudd på Beerenberg er omtalt:

Edit - History - Print - Search
Page last modified on February 23, 2020, at 11:44 AM
Electronics workshop
Department of Earth Science - University of Bergen
N O R W A Y