Recent Changes - Search:

EPOS-N - European Plate Observing System

Projects 2020

Projects 2019

Seismometers / vault construction

Digitizers

Interconnections

Stations: Upgrade/install notes

Calibrations

SeismoLAB

Ideas for improvements

Installation / Inventory

Misc

edit SideBar

Last update: February 17, 2020, at 01:26 PM
Version: pmwiki-2.2.126


    JAN MAYEN, SENSORPUNKT JNW/LIBERG     

   ENDRINGER, OKTOBER 2019

UNIVERSITETET I BERGEN
Institutt for geovitenskap
 Allé gt. 41, 5007 Bergen, Norge 
             
0.1 UTKAST - for kommenterer - 11. oktober 2019 OM OM -
VER. STATUS ENDRING DATO AV KONTROLL GODKJENT

August 2019 bilder fra Liberg sensorpunkt: http://www.geo.uib.no/eworkshop/seismology/JanMayen/2019-08-Liberg-JNW-sensorpunkt/

PROSEDYRE FOR OMKOPLINGER I LIBERG INSTRUMENTHYTTE OG SENSORKASSE


 1. Fra nytt lager i Senderbygget, i plastkasse: Hent 1 stk Ethernet Extender og 2 stk DC/DC-konverter (type Phoenix Contact MINI 33.6W Isolated DC-DC Converter DIN Rail Mount, Vin 10 → 32 V dc, Vout 48V dc, RS p/n: 708-0441). [Hvis man er pessimist: Ta i tillegg med en av hver, som reserve.]
 2. Ethernet Extender monteres i koplingsboksen som kom opp i forrige uke (ref vedlagt bilde): Rød og blå leder mot pluss og minus, og grønn/gul mot "jord"-inngang, og grått tvinnet par mot Line-innganger på fronten. I DIP-switch'n nederst på fronten, må "Master/Remote" settes i "Remote" posisjon, mot høyre.
 3. De nye DC/DC-konverterne har fabrikk-innstilling på 48 V utgangsspenning. Det går jo an å innstille hver til 35 V utgangsspenning (trim-skrue på fronten) inne på E-verkstedet, gi dem 13 V inngangsspenning. Inn- og utganger er tydelig merket. Se fig. 2 under.
 4. Finn frem GNSS-mottaker'n. Alle kabler skal ligge klar i Kartverkets koplingboks i Liberg sensorkasse: Antennne, strømforsying, nettverk.
 5. Selv om en person kan utføre arbeidet på Liberg, er det fint hvis dere er to: Den ene kan da starte med slå av bryter for alle forbrukere (se fig 1 under), så demontere eksisterende DC/DC-konverter i el-skapet i instrumenthytten, og kople opp de to nye (fig 2), mens den andre personen kjører opp til sensorpunktet. Sammen kan de to måle (mulig) overgangsmostand og sløyfemotstand i det nesten 1 km lange lederparet, slik:
  1. På selve sensorpunktet: Åpne UiB-koplingsboks og kople fra alle innkommende kabler (bortsett fra power og nettverk til den hvite digitizer'n, for de kablene er jo inkludert i den nye boksen). På kabelen fra instrumenthytten er lederparet som fører matespenning merket med pluss og minus. Kople disse ordentlig sammen.
  2. Nede i instrumenthytten: Mål sløyfemotstand -- verdien bør være mellom 45 og 65 ohm, mest sannsynlig mellom 45 og 50 ohm --- dette må gjøres FØR utgangen på de nye DC/DC-konverterne er koplet til. Hvis man bruker et Fluke multimeter i AUTO-range til målingen, kan verdien være ustabil (pga kapasitansen i den lange linjen) - trykk da RANGE-knappen slik at måleområdet blir låst til passende område, tilpasset forventet verdi. ---- Det er nyttig å vite sløyfemotstanden for å kunne simulere kabelens oppførsel. --- Når dette er gjort: Løsne sammenkoplingen av pluss- og minus-leder i sensorkassen. Mål kapasitansen på 1 km kabel, forventet verdi 300 nF. ---- Til slutt: Kople på MEGGER og sjekk overgangsmotstand i kabelen.
 6. I instrumenthytten: Fullfør kopling av de to nye DC/DC-konverterne (fig 2). Slå av bryter inne i el-skapet, for matespenning ut på 1 km kabel (fig 3). Slå på hovedbryter i fig. 1 under. Mål utgang fra de to seriekoplede DC/DC-konverterne, og sjekk at den er ca 70 V. IKKE slå på matespenning til 1 km kabel, før koplingsarbeidet i sensorkassen er ferdig.
 7. I sensorkassen:
  1. Påse at det ikke er spenning på 1 km kabel. Slå bryter i den nye koplingsboksen AV.
  2. Terminere to par i 1 km kabel i den nye koplingsboksen (rekkeklemmer nummer angitt på merkelapp i boksen). Det var lite slakk i den kabelen, så det er litt plukk å kople til, men det går med tålmodighet. (Kan også ta med en liten skjøteboks, for å lage lenger slakk).
  3. Kople til Power og Ethernet, til den hvite digitizer'n.
  4. Montere GNSS-mottaker'n i Kartverkets koplingsboks og kople til Power, Antenne, Nettverk.
  5. Fra GNSS-mottaker: Før nettverks-kabel inn i den nye koplingsboksen, plugg inn i ledig port i Ethernet Extender. I gjennomføringen ligger det allerede bred vulketape - bruk denne til å fore ut kabelen, slik at det blir ordentlig tetning i gjennomføringen. Før power-leder også inn, og terminere i rekkeklemmer (rød=pluss, blå=minus).
  6. Kveil for jordingskabel er ment for kopling mot fremtidig, mulig jordelektrode. La bare kveilen være slik den er.
 8. Da skal alt være klart for oppstart:
  1. I instrumenthytte: Slå på bryter i el.skap, som fører 70 V matepenning inn på 1 km kabel.
  2. I sensorkasse: Sjekk rett polaritet på matespenningen, målt der lederparet er terminert. Det skal være ca 70 V. Slå deretter på bryter. Det kommer et blinkende lys i Timer-reléet, og etter ca 40 sekunder blir matespenning til GNSS-mottaker, Ethernet Extender og Digitizer+Sensor slått på. Mål at utgang på DC/DC-konverter er 24 Volt, og stabil. Etter ca 5 minutter skal alle lys i toppen av den hvite digitizer'n blinke grønt. I Ethernet Extender skal det være lys som vist i fig. 4 (med lys i begge LAN1 og LAN2 indikatorer). På GNSS-mottaker'n skal front-panel indikere at batteriet lades.
 9. Nå bør man fra PC'en på Seismo-rommet på basen pinge alle berørte enheter på nettverket. Åpne terminalvindu. Avslutt ping med <CTRL>+C.
  1. WLAN enhet i Liberg instrumenthytte ..:
  2. GNSS-mottaker i Liberg sensorkasse ...:
  3. Digitizer i Liberg sensorkasse .......:

Fig. 1: Liberg instrumenthytte, el-tavle: Bryter for alle forbrukere.

Fig. 2: Nye DC/DC-konvertere, seriekoplet.

Fig. 3: Liberg instrumenthytte, el.skap, august 2019.

Fig. 4: Liberg sensorkasse, UiB koplingsboks august 2019: Ethernet Extender indikerer matespenning fra PWR1 innganger, aktiv link, at enhet er i REMOTE modus, at LAN 2 port er aktiv. (Når nettverk fra både GNSS-mottaker og Digitizer er koplet til, vil selvsagt begge LAN1 og LAN2 indikatorer lyse.)

Klikk for større bilde.

Fig. 5: Ny koplingsboks, for Liberg sensorkasse, sept. 2019. Link til stort bilde.

Klikk for større bilde.

Fig. 6: Ny koplingsboks, for Liberg sensorkasse, sept. 2019. Link til stort bilde.

Edit - History - Print - Search
Page last modified on October 28, 2019, at 08:28 AM
Electronics workshop
Department of Earth Science - University of Bergen
N O R W A Y