Recent Changes - Search:

EPOS-N - European Plate Observing System

Projects 2020

Projects 2019

Seismometers / vault construction

Digitizers

Interconnections

Stations: Upgrade/install notes

Calibrations

SeismoLAB

Ideas for improvements

Installation / Inventory

Misc

edit SideBar

Last update: February 17, 2020, at 01:26 PM
Version: pmwiki-2.2.126


   VIBRASJONSOVERVÅKNING AV NATURHISTORISK MUSEUM, BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN
Institutt for geovitenskap
 Allé gt. 41, 5007 Bergen, Norge 
             
0.1 UTKAST - for kommenterer - 16. mai 2019 OM - -
VER. STATUS ENDRING DATO AV KONTROLL GODKJENT

Universitetsmuséet, sett bra baksiden.

Klikk for større bilde.

Universitetsaulaen, like før åpningen i september 2015

Klikk for større bilde.

Universitetsaulaen, arrangement

Klikk for å se fotoalbum fra befaring 21. januar 2019

Fra Hvalsalen på Universitetsmuséet. Klikk for å se fotoalbum fra befaring 21. januar 2019.

INNHOLD

1 BAKGRUNN


I 2009 starter rehabiliteringen av universitetsmuséet i Bergen. I september 2015 åpnet Universitetsaulaen som ligger i den nyoppussede sørfløyen av Naturhistorisk museum. Man lurer på om arrangementer her medfører rystelser som påvirker øvrige deler av bygget, bl.a. utstillingsobjekter i Hvalsalen.

GEO/UiB er forespurt om metoder / utstyr for vibrasjonsovervåkning av bygningsstrukturer, og følsomme objekter i bygninger.

Institutt for geovitenskap (GEO) ved Universitetet i Bergen (UiB) er ansvarlig for driften av 34 jordskjelvmålere i fastlands-Norge, på de arktiske øyene Hopen og Bjørnøya samt Jan Mayen. Data fra disse målerne blir brukt til deteksjon og lokalisering av jordskjelv som inntreffer i våre områder og som grunnlag for rådgiving til myndigheter og offentlighet i slike tilfeller, og i forbindelse med forskning omkring jordens oppbygging når våre data kombineres med avlesninger fra målere andre steder.

Innsamling, analyse og presentasjon av måledata fra instrumenter som overvåker bygningsstrukturer regnes som et eget fagfelt. Dette er helt i periferien av den virksomhet GEO har befattet seg med.

2 VIBRASJONSOVERVÅKNING AV BYGNINGSSTRUKTURER - STANDARDER


"Standardiseringen på vibrasjoner omfatter terminologi, målinger av vibrasjoner i bygninger, vibrasjonsklassifisering av bygninger, vibrasjonspåvirkning på mennesker, målinger i ytre miljø, på arbeidsplasser, prøving av utstyr og vern mot vibrasjoner. Målinger utføres for kontroll av bygningstekniske vibrasjonsforhold, krav til arbeidsmiljø og ytre miljø i nasjonale forskrifter og regelverk."
Kilde
Standardisering av vibrasjonsmålinger
Norsk (NS) Europeisk (CEN) Globalt (ISO)
Oversikt NS-arbeid knyttet til vibrasjoner.
 • Vibrasjonsklasser for bygninger, NS 8176:
  "Den inneholder også en målemetode for vibrasjoner fra landbasert transport. Hvordan målingene utføres, er avgjørende for hva slags grenseverdier for vibrasjoner man skal ha i praksis. NS 8176 ble revidert og er utgitt i ny utgave i 2017 på norsk og i 2018 på engelsk, les mer under vibrasjonsklasser." --- Kilde.

NS8141:

CEN/TC 231 Mekaniske vibrasjoner og støt
 • ISO/TC 108 Mekaniske vibrasjoner og støt (inkl. krav til vibrasjonsmåleutstyr)
 • ISO/TC 108/SC 2 Vibrasjoner på maskiner, kjøretøy og konstruksjoner
 • ISO/TC 108/SC 4 Vibrasjonspåvirkning på mennesker
 • ISO/TC 108/SC 5 Maskinvibrasjoner og maskinovervåkning
 • ISO/TC 108/SC 6 Vibrasjon og støt genererende utstyr (observatørstatus)

3 INSTRUMENTERING FOR VIBRASJONSOVERVÅKNING AV STRUKTURER


3.1 Spesifikasjoner


 • Måling i tre (perpendikulære) akser
 • Maks ±2g måleområde
 • Sampling rate: 1 kSPS per axis (3-axis enabled)
 • A/D-konverter, antall bits (minimum): 16 (61 µg/siffer)
 • Tidssynkronisering: Bedre enn ±2.5 ms (ved 25°C)
 • Dataoverføring / lagring: Primært ønskes dataovering kontinuerlig til sentral node som lagrer eller videresender. Men kan også vurdere autonom enhet som kun logger.
 • Batteritype. Oppladbar (Li-basert)
 • Batterilevetid: Min 30 dager
 • Wireless:
  • Rekkevidde: Min 100 meter innendørs
  • Ikke-lisenspliktig frekvensområde
 • Dimensjoner, vekt:
  • Maks vekt: 200 gram
  • Max største dimensjon: 100 mm

3.2 Produsenter


Nr Fabrikat / modell Merknad
1 BeanDevice® AX-3D: Wireless vibration sensor | acceleration and velocity monitoring | built-in datalogger
Klikk for større bilde.
2 GEO Instruments --- GeoCloud Wireless Sensors
3 AVA Monitoring System, Gøteborg, Sverige
4 Norsonic, Tranby, Norge
5 Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S, med norsk representant Scanditest
6 Dytran Instruments
7 Micromega Dynamics
8 Mide Technology: Shock & Vibration Accelerometer Loggers
9 MicroStrain Sensing

3.3 Leverandører


4 NORSKE FIRMA SOM UTFØRER VIBRASJONSMÅLINGER / KONSULENTTJENESTER


5 ARTIKLER OM VIBRASJONSMÅLINGER


5.1 I forbindelse med museumsutstillinger


6 EKSEMPEL PÅ MÅLEDATA (I FREKVENSDOMENET) FRA SEISMOMETER


Spektrum fra sensorpunkt BER (kjelleren på Realfagbygget, Universitetet i Bergen).
Klikk for større bilde.

Måledata (frekvensdomenet), fra seismometer plassert i kjelleren på Realfagbygget, Universitetet i Bergen. Man ser hvordan roterende maskineri har en bestemt døgnrytme. Nøyaktig lokalisering av støykildene må utføres på annen måte.

Spektrum fra sensorpunkt JNE/Ulla (Jan Mayen) på en dag med lite vind.
Klikk for større bilde.

Sensorpunkt JNE/Ulla: Spektrogram 25. november 2018. Klikk for større versjon.

Vindgenerator er montert på mast ikke langt fra sensorpunktet. Spesifikasjonene på vindgeneratoren - Superwind mod. 353 - sier: Rotor speed: 500-1300 RPM, som betyr mellom 8.3 - 21.7 Hz. Det er imidlertid vanskelig å identifisere linjer i den nedre delen av spekteret (siden det var lite vind og følgelig lav rotasjonshastighet) - bortsett fra et bånd like under 10 Hz som fluktuerer noe - den sterkeste støyen ligger over 20 Hz.

7 ANNET


Edit - History - Print - Search
Page last modified on May 16, 2019, at 10:20 AM
Electronics workshop
Department of Earth Science - University of Bergen
N O R W A Y