Recent Changes - Search:

EPOS-N - European Plate Observing System

Projects 2020

Projects 2019

Seismometers / vault construction

Digitizers

Interconnections

Stations: Upgrade/install notes

Calibrations

SeismoLAB

Ideas for improvements

Installation / Inventory

Misc

edit SideBar

Last update: February 17, 2020, at 01:26 PM
Version: pmwiki-2.2.126

Tittel

   NY PERMANENT SEISMOGRAF I FAUSKE   

   Prosjektdokumentasjon

Av
O.M.
Dato
23. mars 2015
Versjon
0.1

FAUSKE SEISMOGRAF 2013-14


+Contents
 1. 1 BETONGKUM
  1. 1.1 Alternativ kabelgjennomføring
   1. 1.1.1 Annet
  2. 1.2 Trekkerør, innføring i kum
  3. 1.3 Leggeanvisning fra Basal (kumprodusent)
  4. 1.4 Kum-installasjon og støpearbeid
  5. 1.5 Materialvalg: Epoxybehandling av kum, innvendig
  6. 1.6 Materialvalg: Vanntett/diffusjonsåpen slemming på utsiden av kummen
  7. 1.7 Materialvalg: Isolasjon, utvendig
  8. 1.8 Betongspesifikasjoner
 2. 2 MAST FOR ICE- OG GPS-ANTENNER
  1. 2.1 Leverandører av skiltfundament for rør Ø=60mm
 3. 3 TELEMETRI, ANTENNER
  1. 3.1 WR21 ruter
   1. 3.1.1 RealPort - software for å bruke RS-232 porten
   2. 3.1.2 WR21 ruter indikator LEDs
   3. 3.1.3 WR21 bakside, konnektorer og antenneinnganger
  2. 3.2 Telemetri, via ICE (UHF 450-470 MHz)
   1. 3.2.1 Ice antenne, retning til beste sender
  3. 3.3 System restart mulighet, via GSM nettet
  4. 3.4 GPS for tidsstempling av data
  5. 3.5 Leverandører antenner og festemateriell
   1. 3.5.1 Bestilling Holund 19. mai 2014
 4. 4 DRENERING
 5. 5 BØR KUMMEN BOLTES FAST TIL FJELLET?
 6. 6 KONDENSERING INNE I KUMMEN
  1. 6.1 Et tankeeksperiment: Anta at tanken er helt lufttett ...
  2. 6.2 Hardangervidda seismograf: Hvor mye kondens hadde det faktisk dannet seg etter nesten 4 måneders drift?
  3. 6.3 Tiltak for å redusere kondensering
   1. 6.3.1 Inspeksjon av kummen to ganger i året
   2. 6.3.2 Varmekabel
   3. 6.3.3 Termostatstyrt varmeovn
 7. 7 TRYKKTETT KABELGJENNOMFØRING
   1. 7.0.1 Avfukting av luften
 8. 8 ELEKTRISKE KABLER FORLAGT I KABELRØR
  1. 8.1 Valg av Power kabel for dc matespenning
   1. 8.1.1 Enheter som skal forsynes med strøm i sensor-kum:
  2. 8.2 Valg av CAT5E kabel
   1. 8.2.1 10. januar 2014: Denne kabelen er brukt (2 stk):
   2. 8.2.2 Kravspesifikasjoner
   3. 8.2.3 Mulige valg
  3. 8.3 Kabelrør
  4. 8.4 Grøft
  5. 8.5 Inntak av kabler på undersiden av el.skap på yttervegg
   1. 8.5.1 ALTERNATIV: Polyetylen fleks-slange som kabelbeskyttelse
  6. 8.6 Kabelvern mellom Ø110mm kabelrør i grunnen og el.skap på stolpe
   1. 8.6.1 Terminering mot el.skap på stolpe
   2. 8.6.2 Terminering mot kabelrør i grunnen
  7. 8.7 Kabelvern mellom rør Ø110mm i grunnen og antenner
 9. 9 JORDINGSELEKTRODER
  1. 9.1 Forskrifter og standarder
  2. 9.2 Annen informasjon / dokumentasjon angående jording
 10. 10 REGISTRERING AV TEMPERATUR, LUFTFUKTIGHET OG -TRYKK i KUMMEN
  1. 10.1 Temperatur og fuktighet
  2. 10.2 Lufttrykk
   1. 10.2.1 Bakgrunnsinformasjon
   2. 10.2.2 Micro Barometers
   3. 10.2.3 Andre trykksensorer
   4. 10.2.4 Individuelle sensorer som må tilkoples kontroller-kort med I2C eller SPI innganger.
 11. 11 ALARMTILSTANDER
  1. 11.1 RaspberryPI I/O-kort: Piface
  2. 11.2 PiCamera
 12. 12 SPENNINGSFORSYNING
  1. 12.1 AC-DC
  2. 12.2 UPS system
 13. 13 ISOLASJONSTRANSFORMATOR
 14. 14 EL. SKAP
  1. 14.1 Utendørs
  2. 14.2 Innendørs
 15. 15 KRYSSFINÉRPLATE, EKSPANSJONSBOLTER
  1. 15.1 Leverandørlinker X-finér
  2. 15.2 Ekspansjonsbolt for innfesting av X-finér-plater
   1. 15.2.1 Leverandører
  3. 15.3 Festeskruer (for kryssfinérplate 27mm)
 16. 16 SENSOR NORD-ORIENTATION
  1. 16.1 Gyrokompass
  2. 16.2 Misvisning 2014
 17. 17 TILTAK FOR Å ØKE KUMMENS VANNTETTHET
  1. 17.1 Alternativ 1
  2. 17.2 Alternativ 2
  3. 17.3 Alternativ 3
 18. 18 SERVICE VISIT 21 JUNE 2014
 19. 19 EQUIPMENT MOD. AND SERIAL NUMBERS
 20. 20 MISC
  1. 20.1 Brønnlokk
  2. 20.2 Pakning, list
  3. 20.3 Weather station, future option
  4. 20.4 Verktøy-tips
 21. 21 ETTERARBEID, KUM FOR JORDSKJELVMÅLER - JUNI 2015
  1. 21.1 Innledning
  2. 21.2 Arbeidsbeskrivelse
  3. 21.3 Status 11. september 2015
   1. 21.3.1 Sliping av mørtel som blir lagt i øverste sporet i betongringen, for å gi glatt og plan anleggsfalte mot pakningen inne i det nye Alu-lokket, tips:
  4. 21.4 Status 27. oktober 2015

PSD, som gir en indikasjon på datakvalitet. Kilde: NORSAR.

January 2016.
December 2015.
November 2015.
January 2015.
December 2014.
November 2014.
ANLEGGSARBEID JANUAR 2014. KLIKK FOR STØRRE BILDER
Klikk for å se stor versjon.
Kabelrør og kabler legges ned 9. januar 2014.
Klikk for å se stor versjon.
Kabelrør og kabler legges ned 9. januar 2014.
Klikk for å se stor versjon.
Kum monteres 14. januar.
Klikk for å se stor versjon.
Støping 15. januar.
Klikk for å se stor versjon.
Kabelrør tilkoples 19. januar.
Klikk for å se stor versjon.
Forgrening klar.
Klikk for å se stor versjon.
XPS plater 2x50 mm utvendig, grunnmursplate ytterst.
Klikk for å se stor versjon.
XPS plater 2x50 mm på toppen også.
Klikk for å se stor versjon.
Adapter for sammenkopling Ø110mm kabelrør, og metallrør med ID=100mm (for trykktett kabelgjennomføring). Forgrening til GPS- og antennemast.
Klikk for å se stor versjon.
Klar for elektroarbeid.
Klikk for å se stor versjon.
Fundament for mastrør Ø60mm.
INSTALLASJON JUNI 2014. KLIKK FOR STØRRE BILDER
Klikk for å se stor versjon.
Kumåpning.
Klikk for å se stor versjon.
Kumstige.
Klikk for å se stor versjon.
Sensor.
Klikk for å se stor versjon.
El.skap.
Klikk for å se stor versjon.
Isolasjonstrafo.
Klikk for å se stor versjon.
Inntak for kabler (ikke ferdigstilt, skal bli trykktett).
Klikk for å se stor versjon.
Antennemast.
Klikk for å se stor versjon.
Antenner.
Klikk for å se stor versjon.
Kabelvern antenner.
Klikk for å se stor versjon.
El.skap ved hus, 90 meter fra kum.
Klikk for å se stor versjon.
El.skap ved hus.
Klikk for å se stor versjon.
El.skap ved hus.


Prinsippskisse av instrumentkum. Klikk for å se PDF-versjon.
Prinsippskisse av instrumentkum. Klikk for å se PDF-versjon.

Stedet kan ha snørike vintre, 2 m snødybde kan forekomme og antenner må plasseres etter dette.


1 BETONGKUM


Henviser til BASAL produktkatalog 2012 revidert september 2013.

BASAL KUM FOR JORDSKJELVMÅLER FAUSKE/NORDLAND 2013
NR. DEL / PUNKT BESKRIVELSE
1  Konstruksjon:  Basal
2  Leverandør:  Bodø Betong AS
3  Tetthetskrav:  Høyt
 1. T-merket BASAL ig-kum (= integrert gummipakning)
 2. Skjøt og gods dokumentert med prøvetrykk på 10 meter vannsøyle i 15 minutter uten drypp, samt tverrlast i skjøt på 50 kN
 3. Ved vannfylling (uten trykk) bør ingen lekkasje tillates i oppgitt prøvetid.
4  Beskyttende belegg (coating) INNSIDE  ALTERNATIV A: Produkter fra Sika

To-lags:

 1. Porefyller, 2-3 mm tykt lag, Sikagard 720 Epocem (3-komponent)
 2. Topcoat, to strøk, SikaCor 277 (2-komponent). Gjenfylling og sparkling av skjøtene mellom de tre kum-elementene utføres med samme materiale, iblandet finkornet kvartssand (som angitt i produktdatablad).

ALTERNATIV B: Produkter fra Mapei

 • Epoksyprimer: Mapeprimer M
 • Porefyller: Mapepoxy Cem-S
  Tre-komponent, sement/epoksysparkel til helsparkling eller sårutbedring. Kan benyttes på fuktig betong, overflaten filses. • farge: Grå • forbruk: 1,9 kg/m² pr. mm • påføring: Sparkel og brett.
 • Topcoat: Mapecoat I
  To-komponent, løsemiddelfri epoksymaling. Egner seg til lager, verksted og lett industri. Påføres i tykkelser fra 0,3 - 1 mm. Leveres i 12 standardfarger. Kan sandavstrøs for sklisikring.
  • Farge: 12 standardfarger (1 kg kun grå 31)
  • Forbruk: Ca. 0,3 - 0,5 kg/m²
  • Påføring: Malerull
5  Beskyttende belegg (coating) UTSIDE  Vanntett og diffusjonsåpen slemming
6
 • Furnes nr. 2624A/2115HT
 • 650 flytende ramme, høy, anlegg for mellomlokk, REGULAR lokk, gummipakning, lås og tett spetthull
 • Materiale: Seigjern
 • Standard: EN124
 • Klasse: D400
 • Vekt (lokk pluss ramme): 96 kg

Hvordan tettes metallrammen mot betongkummen?

 Lokk 
 • Tilpasset mannhull med DIA = 650 mm
7  Isolasjonslokk 
 • BASAL Iso Lokk tilpasset DN 650.
8  Justeringsring 
 • BASAL justeringsring med fals
 • DN = 650 mm
 • h = 200 mm NB: V/forrige installasjon brukte vi 300 mm høy ring, men her skal vi ha færre vannrette isolasjonsplater (kun 50 mm tykkelse)
 • t = 90 mm
 • Vekt: 110 kg
9  Topplate 
 • BASAL ig topplate
 • DN1 = 1600 mm
 • DN2 = 650 mm
 • DN2 levert med falsskjøt
 • h = 190 mm
 • a (for DN2=650mm) = 590 mm
 • Mannhull i eksentrisk utførelse
 • Vekt: 1420 kg
10  Kumring (mellomstykke) 
 • BASAL ig kumring
 • DN = 1600 mm
 • h = 500 mm
 • t = 160 mm
 • Vekt: 1100 kg
11  Bunnseksjon 
 • BASAL ig kumring med bunn
 • DN = 1600 mm
 • H = 1195 mm
 • t = 160 mm
 • tb = 220 mm
 • Vekt oppgitt til 3800 kg, men ved forrige installasjon var det angitt 4200 kg utenpå bunnen.
12  Kumstige 
 • Antall trinn: 4
 • Lengde: 1200 mm
 • Kumhøyde: 1900 mm
 • Stigen leveres med brakett og støtteben for montering i kum.
 • Stigene skal monteres ihht NS-EN 14396: ”Fastmonterte stiger i kummer”
13
ENTEN:   Gummipakning for hull til kabelfremføring 

Planlagt brukt trykktett kabelgjennomføring av følgende type:

 • Fabrikant: Brattberg
 • Leverandør: Nortelco AS
 • Fabrikant katalog
 • Modell: RGP 125 Rustfri
 • Husk at rør som RGP skal monteres i , må være glatt innvending (ingen sømmer).

Brattberg trykktett kabelgjennomføring.
14
ELLER:   Borepakning for hull til kabelfremføring 

Planlagt brukt trykktett kabelgjennomføring av følgende type:

 • Merke: Brattberg
 • Leverandør: Nortelco AS
 • Modell: RGP 125 Rustfri
 • Husk at rør som RGP skal monteres i , må være glatt innvending (ingen sømmer).
15 -   Boring av hull for kabelrør 
Plassering av hull for kabelrør

1.1 Alternativ kabelgjennomføring

Roxtec kabelgjennomføring

1.1.1 Annet

1.2 Trekkerør, innføring i kum


Klikk for stort bilde.
Eksempel på innføring av tykkvegget plastslange i sensorkum. Klikk for stort bilde.
Klikk for stort bilde.
Eksempel på innføring av tykkvegget plastslange i sensorkum. Klikk for stort bilde.

1.3 Leggeanvisning fra Basal (kumprodusent)


Massene bør komprimeres under legging, ihht. Basals leggeanvisning (side 14), som gjelder områder hvor det er krav til setningsfri overflate, som i vårt tilfelle.

Sjekk opp hvilke krav som skal stilles til pukk-lag nederst (størrelse og fraksjoner), se denne artikkelen: Spesialpukk skal gi veier helt uten telehiv.

1.4 Kum-installasjon og støpearbeid


Sjekk rekkevidde:

 • Slambil: Slanger for spyling/oppsug når fjellet skal renses før støping
 • Kran på lastebil ifm. montasje av kum-elementer. NB: Bunnen veier ca 4 tonn! Avhengig av tilkomst: Kan bilen laste ut på siden, eller rett bakover?
 • Betongbil: Transportbånd
HIAB HS 166 Serien 13-17 tm.
Eksempel på Hiab-kran som kan være nødvendig for å oppnå ønsket rekkevidde: HIAB 166 Serien 13-17 tm. Klikk for å se brosjyre.

1.5 Materialvalg: Epoxybehandling av kum, innvendig


http://www.sika.com/en/solutions_products/02/waterproofing.html

Trinn nr. Beskrivelse Produkt Datablad HMS datablad
1 Porefyller, 2-3 mm tykt lag påføres bunn, sidevegger, tak Sikagard 720 Epocem
(3-komponent)
PDB_Sikagard-720EpoCem.pdf SDB_Sikagard-720_EpoCem_komp_C.pdf
2 Topcoat, to strøk, lys grå farge. Gjenfylling og sparkling av skjøtene mellom
de tre kum-elementene utføres med samme materiale, iblandet finkornet kvartssand
(som angitt i produktdatablad).
SikaCor 277
(2-komponent)
PDB_SikaCor_277.pdf Komponent A: SDB_SikaCor_277_komp_A.pdf
Komponent B: SDB_SikaCor_277_komp_B.pdf

Eksempler på hvordan disse produktene anvendes er gitt i et SIKA produktomtale: SIKA_BRS_Biogas_Gas_geben.pdf (kun på tysk!).

Beregning av areal som skal dekkes av behandlingen, samt materialforbruk: SKAR-tettingkum-materialforbruk.xls

To koplingsbokser montert på vannfast kryssfinérplate. Vegger behandles med epoxy poretetting og belegg.
To koplingsbokser montert på vannfast kryssfinérplate. Vegger behandles med epoxy poretetting og belegg.

1.6 Materialvalg: Vanntett/diffusjonsåpen slemming på utsiden av kummen


1.7 Materialvalg: Isolasjon, utvendig


XPS plater 15 cm på toppen.
XPS plater 15 cm på toppen av kummen.


1.8 Betongspesifikasjoner


Dersom installasjonen skjer under vinterforhold, kan ferdigbetongen ha disse spesifikasjonene:

 • Fasthetsklasse B30
 • Bestandighetsklasse M60
 • Tilsatt frostvæske
 • Tilsatt akselerator for hurtigherding
 • Varmt vann brukes ved blanding
 • Tilslag sand: Helst 0-4mm, men 0-8mm kan også brukes

Det er også mulig å tilsette armering i form av 50 mm lange stålfibre med forankring i hver ende: Mapei modell "Steelfibre DE 50/1,0N". Vi har ikke ansett at dette er nødvendig. Mer informasjon om fiberarmering (plast eller metall) finnes på leverandørens webside: Mapei fiberarmering.

Mer informasjon på websider til lokal leverandør av ferdigbetong (samt sand og pukk) Nordland Betong AS.

Elektrisk betongvibrator kan eventuelt leies hos Remirents avdeling i Fauske.


2 MAST FOR ICE- OG GPS-ANTENNER


Side 117 i Håndbok 062: Trafikksikkerhetsutstyr, utgitt av Statens Vegvesen 2011
Side 117 i Håndbok 062: Trafikksikkerhetsutstyr, utgitt av Statens Vegvesen 2011.

2.1 Leverandører av skiltfundament for rør Ø=60mm


3 TELEMETRI, ANTENNER


Data telemetri skjer via Digi mod WR21 ruter.

Tre forskjellige antenner må installeres:

 1. Telemetri, ICE
 2. GSM SMS-reset unit (for å kunne restarte systemet)
 3. GPS for tidsstempling av data

Antenner monteres på mastrør Ø=50mm som passer ned i skiltrør Ø60mm i betongfundament. Bruk gjennomgående rustfri M8 skrue for å feste de to rørene sammen. Ta vulketape mellom på to steder for å forhindre evnt. vibrasjoner mellom de to rørene.

Det brukes RG213 coax kabler i alle mateledninger, terminert med N(m)-konnektorer i begge ender.

3.1 WR21 ruter


3.1.1 RealPort - software for å bruke RS-232 porten

3.1.2 WR21 ruter indikator LEDs

WR21 Ruter status LEDs
SERVICE WWAN (Wireless Network) SIGNAL
SERVICE LED illuminates steady when there is a network connection to the WWAN

interface and flashes when data is transmitted or received.

WWAN LED flashes to show which network mode the unit is

operating in:

 • Off - no service
 • 1 blink - GPRS mode
 • 2 blinks - EDGE mode
 • 3 blinks - UMTS mode
 • 4 blinks - HSDPA mode
 • 5 blinks - HSUPA mode
 • 6 blinks - LTE (4G)
 • On steady - CDMA mode
 • 0 LEDs illuminated: < -113 dBm (effectively no signal)
 • 1 LED illuminated: >= -112 dBm and <= -87 dBm (weak)
 • 2 LEDs illuminated: >= -86 dBm and <= -71 dBm (medium)
 • 3 LEDs illuminated: >= -70 dBm and <= -51 dBm (strong)
-
 • GPRS = General Packet Radio Service, med teoretisk makshastighet på 171,2 kbps, 2,5G-teknologi, brukerne i GSM-nettet deler på kapasiteten for GPRS som er tilgjengelig, slik at ytelsen i praksis kan variere i den tiden man er oppkoblet.
  GPRS Class 10, Quadband 850/900/1800/1900 MHz
 • EDGE = Enhanced Data rates for GSM Evolution, 2.75G teknologi, overføringshastigheten av data øker sammenlignet med GPRS. Forskjellen mellom EDGE og GPRS er at i EDGE overføres flere data i hver tidsluke.
  GPRS Class 10/EDGE Class 10, Quadband 850/900/1800/1900 MHz
 • UMTS = Universal Mobile Telecommunications System, 3G. UMTS øker overføringshastigheten for data i forhold til i GSM-nettet, i første omgang til 384 kilobits pr. sekund (kbps). Fra 2007 bygger Telenor og NetCom ut såkalt turbo-3G med HSDPA-teknologi, som utvider UMTS-nettets datakapasitet til ca. 2 megabits pr. sekund (Mbps).
  850/900/1900/2100 MHz with Rx Diversity
 • HSDPA = High-Speed Downlink Packet Access, også kalt turbo-3G, super-3G eller 3,5G. HSDPA kan laste ned med 7,2 Mbps. I Norge er ikke nettet bygd ut for mer enn 3,6 Mb/s, men det vil mest sannsynlig bli bygd ut for høyere hastigheter i framtiden.
  850/900/1900/2100 MHz with Rx Diversity
 • HSUPA = High-Speed Uplink Packet Access, også kalt super-3G eller 3,5G. HSUPA er en videreutvikling av 3G og kan tilby langt raskere overføringshastigheter. I Norge har både Telenor og Netcom bygget ut HSUPA, og også HSDPA med 3,6 – 7,2 Mbps nedlastingshastighet.
  850/900/1900/2100 MHz with Rx Diversity
 • CDMA = Code division multiple access. Kan beskrive en metode for kanalaksess, eller teknologi brukt for mobiltelefoner. ---> ICE bruker denne teknologien.
  Dualband 800/1900 MHz with Rx Diversity; optional multi-mode GSM/, EV-DO Gobi support; 450 MHz, 3.1 Mbps down / 1.8 Mbps up, R-UIM support

Informasjon hentet fra Wikipedia, og WR21 "Installation Guide".

How to display signal strength from the command line on a WR21
  Husk:
   dBm = referert til 1 milliwatt
  Antenner:
   dBd = referert til dipol-antenne, som er 2.1 dBi
   dBi = referert til hypotetisk punktkilde

  Eksempel, ICE telemetri:
  Hvis den lille WR21 standardantennen (som er på 0dBd) skulle
  gi -87dBm signalnivå (altså kun 1 LED) må vi ha antenne med 17dBd gain
  for å oppnå -70dBm nivå (dvs 3 LED); og enda litt mer for å kompensere
  for tapet i mate-koax-kabel (bruker nå RG213 med 0.16 dB/m dempning
  @400MHz, som er ICE-området [til sammenlikning: RG58 har 0.904dB/m @400MHz]).
  Og en antenne på 17dBd blir meget stor rent mekanisk - altså kunne man da si
  at ICE-mottaking ikke var gunstig.

3.1.3 WR21 bakside, konnektorer og antenneinnganger

From "User's Manual" - re. CLI = Command Line Interface access:

Serial 0 Port - This DB9 port provides an asynchronous RS232 (RS485 optional) serial port with optional
RS422/485 support which may be which may be used to connect the unit to a compatible serial device.
This is a DCE serial port and allows CLI access to the device by default; the baud rate is 115200. A pinout
diagram is available in Appendix A: SERIAL 0 Port Pin-out Diagram on page 20.

Baud Rate: 115200
Data Bits: 8
Stop Bits: 1
Parity: No Parity
Flow Control: None

Please refer to the Digi TransPort User Guide for information on how to use the CLI.

RS232 pin-out:

Pin # Direction  RS232 DCE Description
-------------------------------------------
 1   Out    DCD Data Carrier Detect
 2   Out    RXD Receive Data
 3    In    TXD Transmit Data
 4    In    DTR Data Terminal Ready
 5   N/A    GND Ground
 6   Out    DSR Data Set Ready
 7    In    RTS Ready To Send
 8   Out    CTS Clear To Send
 9   Out    RI Ring Indicate

3.2 Telemetri, via ICE (UHF 450-470 MHz)


Mest sannsynlig vil vi bruke Digi mod. WR21 ruter for ICE (450-470 MHz), i stedet for GSM pga. mottakingsforholdene.

Det trengs da ekstern ICE antenne som monteres på mastrør Ø50mm.

ICE omfatter frekvensområdene 452,5-457,5 MHz og 462,5-467,5 MHz. Antenner bør altså dekke området 450 - 470 MHz.

Vi ønsker primært en meget robust, værbestandig 3-element Yagi-antenne.

ICE ANTENNER, UHF 450-470 MHz
YAGI PANEL PISK
VIKTIG:
 • dBi = Forsterkning målt i fohold til en hypotetisk punkt-formet antenne som stråler like mye i alle retninger.
 • dBd = Forsterkning målt i forhold til dipol-antenne. 0 dBd = 2.1 dBi
Laird Technology Yagi antenna.
Laird Technology Yagi antenne, P/N Y4503. Supplier: TEDI.

Sirio WY400-3N UHF 400-470 MHz Base Station 3 Element Yagi Antenna.

Sirio mod. WY400-3N UHF 400-470 MHz Base Station 3 Element Yagi Antenna.]]CARANT 12-ELEMENT YAGI-ANTENNE, 415-480 MHz 10dBd (12dBi)
ICE panelantenne. Feste for mastrør med max 50mm diameter.
ICE panelantenne med 6 dBi forsterkning.

Det kan også reises tvil om langtidsholdbarhet for antennen - ref. skjøt på baksiden som er forseglet med silikon på overflaten, samt popnaglingen.

Holund p/n 206-450: Antenne - Marin/Baseantenne for ICE, 0 dBd (2.1dBi) gain, 0.85 m lang, N-HUN

3.2.1 Ice antenne, retning til beste sender


 • Beste sender: Klettkovfjellet (Salten)
 • Dekning: Svært god dekning
 • Retning: 206°

3.3 System restart mulighet, via GSM nettet


For å kunne restarte systemet via SMS blir det installert en brytermodul, GSM Fixi SMS levert av Sikom.

Klikk for større bilde.

GSM antenne.
 • Leverandør: Holund
 • Forsterkning: 6/7 dBd (= 8/9 dBi) i hhv nedre og øvre frekvensbånd
 • Terminering: 30 cm koax med N(f)
 • Beskrivelse: Baseantenne 806-960 + 1710-2500 MHz
 • Varenr.: 208-940

GSM antenne.

3.4 GPS for tidsstempling av data


 • Levert av Güralp
 • Hvit festestang har dia=23mm
 • Festes med slangeklemme (rustfri)
 • Kabeldiameter: 5.7 mm
 • Konnektordiameter: 25,4 mm (1")

3.5 Leverandører antenner og festemateriell


Triax Double straight pipe p/n: 140009.
Triax Double straight pipe p/n: 140009.
Triax mounting pipe s/n: 140116.
Triax mounting pipe s/n: 140116.
Holund festemateriell.
Holund festemateriell.

3.5.1 Bestilling Holund 19. mai 2014

  --------------------------------------------------------------------------
  Pos Ant P/N    Beskrivelse
  --------------------------------------------------------------------------
  1  (3) 209-101  Eksosklemme 52mm
  2  (3) 209-082  DOBBELT RØRFESTE (CROSS), OZK-50
  3  (3) 200-238  PULPIT / MAST-FESTE, RUSTFRITT STÅL. (10-31mm) (Mast/ rekkverksfeste. Passer til 10-30 mm mastrør.)
  4  (1) 208-940  Baseantenne 806-960 + 1710-2500 MHz (JA) eller:
  4a (1) 208-945  BASEANTENNE, 698-960 + 1700-2700 MHz
  5  (1) 209-150  TVERRARM, Ø38 x 385 mm
  6  (1) 209-140  TVERRARM, Ø38 x 470 x 240 mm


4 DRENERING


5 BØR KUMMEN BOLTES FAST TIL FJELLET?


Kontakt dette firmaet for råd: HauCon Norge AS

Boltene skulle kanskje vært forspent, la os si 1 tonn strekk-kraft på hver av tre bolter. Vil da ha en øket sikkerhet mot bevegelse i kummen, f.eks. oppdrift hvis det kommer vann rundt kummen (som gir en oppdrift på ca 3 tonn).

6 KONDENSERING INNE I KUMMEN


Fuktig, varm uteluft som trenger inn i tanken vil kondensere på tankens kalde overflater.

6.1 Et tankeeksperiment: Anta at tanken er helt lufttett ...


Siden det er pakning under kumlokket kunne man tenke seg at tanken var lufttett. Med en slik forutsetning kunne man gjøre et tankeeksperiment: La oss si at luft ved 20°C - mettet på vanndamp - slapp inn i tanken. Hvor mye vann ville kondensert hvis luften skulle avkjøles til det vi kan anslå å være grunnens gjennomsnittlige temperatur, 4°C?

Vi må først vite volumet (V) av tanken, gitt ved V = ¶ * r2 * h, hvor radius r=0.8 meter, og høyden h=1,5 m. Det gir V=3,02 m3.

Dernest må vi sjekke hvor mye vann som 20° mettet luft (dvs. at relativ luftfuktighet er 100%) kan inneholde. Ihht. til figuren under er det 17,3 gram/m3. Ved 4° er tilsvarende verdi 5,9 gram/m3. Differensen er 17,3 - 5,9 = 11,4 gram/m3. For vårt volum blir dette i alt 11,4*3,02=34,4 gram vann som altså kondenseres på den kalde overflaten. Men knapt 35 gram vann er helt ubetydelig - litt over to spiseskjeer.

Vanndampdiagram.

Vanndampdiagram, hentet fra side 446 i "Gyproc Håndbok – Gyproc Teknikk - kap. 4.5, "Fukt".

6.2 Hardangervidda seismograf: Hvor mye kondens hadde det faktisk dannet seg etter nesten 4 måneders drift?


Anslår at det hadde dannet seg 2 desiliter med vann på bunnen av tanken. Sidene av tanken, opp til ca 0,5 meter over gulvet, var dekket av vanndråper (se bildet under), anslått til i alt 2 desiliter. Samlet vannmengde blir da ca. 0.4 liter.

Hardangervidda, ny seismograf: Kondensdannelse på veggene, opp til ca 0.5 meters høyde opp fra gulvet, etter 4 måneders drift.
Hardangervidda, ny seismograf: Kondensdannelse på tankens innside, opp til ca. 0,5 meter fra gulvet, etter 4 måneders drift.

Gulvet heller litt mot sør, slik at vann på gulvet samler seg på den siden hvor el.skapene er montert - vekke fra sensoren.

Det var ikke spor etter direkte vanninntrengning via de to kabel-gjennomføringene.

Dette betyr at kummen blir tilført fuktighet fra uteluft som kondenserer på kalde overflater, sannsynligvis opp mot 1 liter per år.

Fuktigheten må ha en transportmekanisme, trolig en kombinasjon av diffusjon og konveksjon.

Diffusjon innebærer at forskjellen i vanndampens partialtrykk gir fukttransport fra områder med høyere til lavere partialtrykk (spesielt aktuelt i sommerhalvåret).

Konveksjon er transport av fuktighet i luftstrømninger forårsaket av trykkendringer i luften inne og utenfor (som ved barometerendringer).

6.3 Tiltak for å redusere kondensering


6.3.1 Inspeksjon av kummen to ganger i året


ANBEFALING: Vi bør legge inn halvtårlig inspeksjonsintervall, utført i mars og oktober, der all synlig kondens tørkes opp. Lokal kontaktperson kan utføre dette. Inspeksjonen kan utføres mens anlegget er i vanlig drift - man må bare påse at sensoren plassert på bunnen (ut mot siden) ikke berøres.

6.3.2 Varmekabel


Vurdere om varmekabel kan monteres på sidene av kummen, i et mønster i 0,5 meters høyde, med åpning der kabelen for sensorsignalene passerer. Bør bruke toleder varmekabel med revolverte ledere, siden dette bidrar til å redusere det elekromagnetiske feltet rundt varmekabelen. Et eksempel fra Øgland System:

Eksempel på toleder varmekabel med revolverte ledere.

6.3.3 Termostatstyrt varmeovn


Det blir installert 230 Vac kurs med stikk-kontakt ute i kummen.

Sjekk: Mulig impulsstøy når en termostatstyrt ovn slår seg på og av.

En eventuell varmeovn bør monteres nær bunnen, ellers vil luften danne lagvise soner med lavest temperatur nederst. Men montasje i bunnen vil forårsake luftstrømninger som kanskje vil være synlige i data fra seismometeret.

Stikk i kum. Kurs beskyttet av kombiautomat plassert i el.skap i driftsbygning.
230 Vac stikk i kum.
Eksempel på frostvakt, 300W, termostatstyrt, utført i rustfritt stål. Jula, artikkelnr.: 417022.
Eksempel på frostvakt, 300W, termostatstyrt, utført i rustfritt stål. Jula, artikkelnr.: 417022.


7 TRYKKTETT KABELGJENNOMFØRING


Det lar seg kanskje ikke gjøre å få tanken helt lufttett, men det kan legges inn barrierer som har damp- eller konveksjonsbremsende effekt. Fra skipsbyggingsindustrien er Brattberg et velkjent navn når det gjelder trykktette kabelgjennomføringer. Også Roxtec har tilsvarende løsninger.

Også Doyma kan he egnede løsninger.

Doyma kabelgjennomføring.
Eksempel på kabelgjennomføringssystem fra Doyma.
MCT-BRATTBERG KABELGJENNOMFØRING
Hentet fra side 39 i denne katalogen.
Klikk for stort bilde.
"AS BUILT" 16. oktober 2015. Klikk for stort bilde.

"AS BUILT" 16. oktober 2015.

Brattberg RGP 100 pakking.
Trykktett kabelgjennomføring i kum, Brattberg RGP 100 pakking.
MCT-Brattberg pakkbits (klikk for komplett datablad.
MCT-Brattberg pakkbits (klikk for komplett datablad).
 -------------------------------------------------------------------
 Kabel        Dia    Pakkbit(s)  Lager     Mangler
                        21.mai 2014 
 ------------------------------------------------------------------- 
 PFSP 2x4.0mm2+PE   Ø12.2mm  20/12 (1x)  
 25mm2 uisolert line  Ø5.6mm  20/6 (1x)
 CAT5 UTP (2x)     Ø6.2mm  20/6 (2x)
 GPS Güralp      Ø5.8mm  20/6 (1x) 
 RG213U (2X)     Ø10.3mm  20/10 (2x)
 evnt RG214      Ø10.8mm  20/11
 Utfylling            20/0 (2x)
 -------------------------------------------------------------------
 S U M
                 20/4       2.5
                 20/5       2.5
                 20/6 (4x)    2.5     1.5 
                 20/7       2.5
                 20/8       2.5
                 20/9       1
                 20/10 (2x)    1      1
                 20/11 (1x)    3.5
                 20/12 (1x)    1
                 20/13       1
                 20/14       1 
                 20/15       1
                 20/16       1
                 20/0 (2x)    2.5
 --------------------------------------------------------------------

Brattberg gjennomføringen kan også monteres direkte i kjerneboret hull i betongen. Dersom RGP 100 brukes (med Ø100mm) er toleransen på det hullet som da skal kjernebores: +2,5 -0 mm

Vi trenger da et rør med indre diameter 100 mm hvor Brattberger'n kan festes. Brødrene Dahl i Bodø forhandler stålrør, 100mm innvendig diameter, syrefast eller rustfritt, 106mm utvendig diameter (dvs godstykkelse 3mm). Da må man eventuelt bruke en rustfri reparasjonsmuffe 102-112mm for å koble dette mot 110mm kabelrør igjen. Eller en flexseal kobling (gummibelg med slangeklemmer) 100-115mm går også bra å bruke. Det nærmeste de kommer 100mm innvendig plastrør er 99,4mm eller 102mm da med utvendig dimensjon 110mm.

Metallrøret bør ha lengde 65 cm, som fordeles slik:

 10 cm (stuss innvendig)
 16 cm (veggtykkelse betongkum)
 12 cm (XPS isolasjonsplater på utsiden + grunnmursplate
 27 cm (stuss utenfor. for tilkopling mot muffe eller belg)
 ---------------------------------------------------------
 65 cm TOTAL LENGDE
 =========================================================
ROMACON RS-1 repair clamp
ROMACON RS-1 repair clamp.
For å kople metallrøret videre til 110mm (fleksi)rør på utsiden kan det brukes:
Würth WIT-VM200 injiseringsmørtel.
Würth WIT-VM200 injiseringsmørtel.
Hullet som kjernebores i tanken kan ha diameter 138 mm. For å oppnå tetting mellom rør og kumvegg kan man bruke følgende produkt:
Alternativt kan kabelgjennomføringen festes direkte i kjerneboret hull. Dette hullet bores med Ø=100mm, toleranse er +2,5 -0 mm. På utsiden kan man bruke flens for å komme videre mot 110mm DV-rør.


7.0.1 Avfukting av luften


I teorien kunne man installert an luftavfukter, men den måtte selvsagt ha innstilling for ønsket fuktighet og også mulighet for slangetilkopling, slik at vann kunne ledes ut, kanskje via pumpe. Dette er imidlertid et større prosjekt som krever endel testing før det kan iverksettes. Sannsynligvis ville vibrasjoner fra avfukteren påvirke sensormålingene, slik at dette tiltaket er urealistisk bare av den grunn ...


8 ELEKTRISKE KABLER FORLAGT I KABELRØR


 1. Spenningsforsyning: I utgangspunktet bruker vi PFSP 2 x 4.0mm2+ PE, levert av Nexans. Draka har også denne kabelen. PFXP er kanskje også et alternativ.
 2. 2 stk Nettverkskabel CAT5E, 4 par: For overføring av statustilstander i el.skap ved hus ("contact closure"). Dette er signaler som kan fanges opp av PLS eller f.eks. en RaspberryPI-kort, og så formidles videre via den andre nettverksporten i ruter'n. Disse tilstandene kan detekteres:
  • Overspenningsvern defekt
  • 230 Vac mangler
  • Jordfeilbryter gjeninnkopler har prøvd 5 ganger og så gitt opp
  • Automatsikring C10A i skap er utløst

8.1 Valg av Power kabel for dc matespenning


8.1.1 Enheter som skal forsynes med strøm i sensor-kum:

Enhet Modell Matespenning min / max Effektforbruk Strømforbruk Merknad
Typ Max Typ Max
Seismometer Nanometrics Trillium 120PA 9-36 Vdc 620 mW (@ 15 V input) 3 W 52 mA 250 mA Estimated max current / power.
Digitizer DM24S3-EAM (cylinder) 10-28 Vdc 2 W 6 W 120 mA + 50 mA (GPS) @ 12 V input 0.5 A Estimated max current / power.
Telemetri Digi WR21 ICE Router 9-30 Vdc 4 W 6 W 333 mA @ 12 V input 500 mA @ 12 V input -
24-12 Vdc DC/DC-converter, egenforbruk (n=0.85) - x-x Vdc xW @ xVdc - x mA @ 12 V input x mA -
Remote restart switch Sikom: GSM FIXI SMS 230 Vac
or 12-15 Vdc
14 W in stand-by mode.
"Every additional relay draws 30 mA" (i.e. 7 W)
- x mA @ 12 V input x mA -
Total current x mA x A -
 1. Distanse mellom strømforsyning og sensorkum: 90 meter.
 2. 24 Vdc strømforsyning mater 90 meter lang linje til kum. Endret: Det blir nå ført 230 Vac opp til sensorkum.
 3. Endre tekst under til å gjenspeile design med 24 Vdc matespenning inn i systemet.
 4. VIKTIG: Sløyfemotstand bør være slik at et maksimalt strømtrekk på 1.6A (ref tabell over) ikke genererer større spenningstap enn 2 V - siden spenning på AC/DC-kildesiden kan justeres opp til 14V. Hvis dette kravet overholdes vil ikke spenningen synke under 12Vdc på forbrukersiden. Dvs at sløyfemotstanden bør være mindre enn (2V/1.6A) = 1.25 ohm. Da er det også en sikkerhetsmargin ned til minste tillatte matespenning, som for de tre komponentene i tabellen over er 10 V (komponent som er mest kravstor bestemmer dette).
 5. Kabel resistansdata, sløyfemotstand 90 meter (link til kalkulator).
    1.0 mm2  => 18.0 mohm/m     => 3.24 ohm/180 m
    1.5 mm2  => 12.0 - 14.0 mohm/m  => 2.52 ohm/180 m
    2.5 mm2  => 6.7 mohm/m      => 1.208 ohm/180 m
    4.0 mm2  => 4.0 mohm/m      => 0.755 ohm/180 m
 1. KONKLUSJON: Best å ha tverrsnitt på 2,5mm2, som gir 90 m sløyfemotstand på 1.332 ohm. Tåler da et strømtrekk på (2V/1.332ohm) = 1.5 A før spenningstapet blir 2V. Det er da gode sikkerhetsmarginer, sett i forhold til at max strømtrekk er mindre - estimert til 1.55A, se tabell over - og at spenningen da er sunket til 12 V, mens komponentene tåler ned til 10. Dette forutsetter at power supply som er plassert i driftsbygning 50 meter vekke er justert til 14.0 V utgangsspenning.

8. januar 2014: Bruker PFSP 2x4mm2+jord.


8.2 Valg av CAT5E kabel


8.2.1 10. januar 2014: Denne kabelen er brukt (2 stk):

Klikk for å åpne PDF datablad.
Nettverkskabel brukt (2 stk forlagt). Klikk for å åpne PDF datablad.

8.2.2 Kravspesifikasjoner

 • Selvsagt "Trunk", og ikke "Patch" type
 • Ønsker å oppnå > 30 års levetid
 • Kabler legges i trekkerør, der det kan være fuktighet ...
 • Industriell type
 • FTP eller STP (foiled twisted pair / shielded twisted pair) fordi kablene legges sammen med kabler for eksternt utstyr i deler av traséen. Dyre kabler vil ha både folie "shield" og "braid" av TC ("tinned copper").
 • 4 par (ikke 2, som det er i noen utgaver)
 • Helst 23 AWG enkeltleder (Ø=0.57mm) - ikke fler-kordeler
 • Kostbare kabler har tykkvegget isolasjon rundt enkeltledere, materiale er gjerne FEP = Fluorinated ethylene propylene, med lignende egenskaper som PTFE ("Teflon").
 • Samme kabler kan ha ytre kappe laget av Thermoplastic elastomers (TPE), som er i ferd med å vinne innpass i dette bruksområdet ....
   -----------------------------------------------------------------------------
    American Wire Gauge  Diameter  Diameter  Areal
       (AWG)      [inches]   [mm]   [mm2]  
   -----------------------------------------------------------------------------
       23       0.0226   0.57    0.26
       24       0.0201   0.51    0.20

8.2.3 Mulige valg

8. januar 2014: Bruker 2 stk netverkskabler 4 par, el.nr. 11518305.


8.3 Kabelrør

8.4 Grøft


 • Grøft: Standard bredde og dybde.
 • Varselbånd eller -nett, rød farge, legges over rør. Rørtrasé dokumenteres med bilder og markert på kart.
 • Kabelkummer: I et langt tidsperspektiv kan man se for seg at bolighus rives og erstattes av nybygg. Kunne da vært en fordel med kabelkum plassert 20-30 meter fra huset, i tillegg til kabelkum plassert ved huset?

8.5 Inntak av kabler på undersiden av el.skap på yttervegg


Klikk for større bilde.
Eksempel på kabelinntak under el.skap. Klikk for større versjon.

El.kabler er her lagt i plastrør for beskyttelse. Når kablene komer inn i skapet må de ha strekkavlasting før terminering; evnt. må skjermen også termineres helt i starten.


8.5.1 ALTERNATIV: Polyetylen fleks-slange som kabelbeskyttelse


Følgende el.kabler skal ha plass:

 1. PFSP 2x4mm2 + PE, med ytre dia Ø12.2 mm (her er datablad).
 2. 2 stk CAT5E nettverkskabler, Ø6mm

Velger da PE slange med indre diameter (kalt "Di" under) ca 50 mm.

Følgende varenummer er aktuelle (målbetegnelser henviser til illustrasjoner under):

  PE trykkrør på kveil, PE 80 - SDR 11 PN 10:
  -------------------------------------------------------------------------
  Dy Wavin nr NRF nr  Di   e   F1  F2   H  L1 [m]  M [kg/m]
  -------------------------------------------------------------------------
  63 8052308  2394054  51,4  5,8  1580 2350  380 150    1,06


  PE trykkrør i rette lengder, PE 80 - SDR 11 PN 10:
  ---------------------------------------------------------
  Dy Wavin nr NRF nr  Di   e   L1 [mm]   M [kg/m]
  ---------------------------------------------------------
  63 8067991  2396654  51,4  5,8  12000    1,06


PE (= Polyetylen) SDR11 fra side 14 i Wavin katalog.
Krage for el.muffe, fra side 17 i Wavin katalog.
Krage for el. muffe.


8.6 Kabelvern mellom Ø110mm kabelrør i grunnen og el.skap på stolpe


Bruker fleksibel vannslange PE80, SDR11, PN10, Ytre dia=Ø50mm, indre dia=Ø40.8mm, NRF nr 2396644

  PE trykkrør i rette lengder, PE 80 - SDR 11 PN 10:
  ---------------------------------------------------------
  Dy Wavin nr NRF nr  Di   e   L1 [mm]   M [kg/m]
  ---------------------------------------------------------
  50 8067983  2396644  40.8 4.6  12000    0,67

8.6.1 Terminering mot el.skap på stolpe

Følgende tre el.kabler skal ha plass:

 Varmekrympende forgreningshette 3x.
Varmekrympende forgreningshette ELFA p/n: 55-065-34. Mål - se tegning til høyre -------------------------- A 24 mm B 60 mm C 185 mm D 8 mm (dvs. at nettverkskabler må ha litt utforing med vulkaniseringstape). E 22 mm f 45 mm

8.6.2 Terminering mot kabelrør i grunnen

Reduksjonsstykke med en muffe.
Reduksjonsstykke med en muffe. Eksempel: Biltema p/n: 88-088, Dim: 110-50mm.

8.7 Kabelvern mellom rør Ø110mm i grunnen og antenner9 JORDINGSELEKTRODER


Vi ønsker å etablere et jordingssystem som er helt atskilt fra de øvrige i nærheten. Dette forutsetter at 230 Vac spenningsforsyning kommer via isolasjonstransformator, slik at vi lager et eget IT-nett som kun angår sensorinstallasjonen.

Den nye jordingselektroden skal ha følgende spesifikasjoner:

 • Må bestå av minst 25 mm2 kobberleder, enten blank eller tråd. Tråd 25 mm2 har elnummer: 28 108 25, mens 50 mm2 har elnummer 2813711.
 • To-delt oppbygging:
  • En kråkefotdel med 2-3 forgreinger, formet som spir. Denne formen er velegnet for avledning av høyfrekvente overspenninger. Skjøting med 2 stk C-klemmer for hver avgreining.
  • Ring-elektrode rundt betongkummen der sensoren står.
 • De tre 25 mm2 lederne - to fra ringelektroden, og en fra kråkefoten - føres inn i kummen via hull som er boret i betongen, høyt opp på kumsiden. Hullet forsegles med TEC7 (eller tilsvarende).
 • Total overgangsmotstand bør helst være 30 ohm eller mindre.
 • Overgangsmotstand kan måles med HIOKI modell 3143 "EARTH HiTESTER". Norsk leverandør: IKM, pris NOK 4220 eks mva
Måling av total overgangsmotstand for to-delt jordelektrode.
Hioki mod 3143: Måling av total overgangsmotstand for to-delt jordelektrode.

NB: Hioki mod 3143 - sjekk datablad - egner seg best for måling av ett enkelt jordspyd, uten for lang lederlengde til dette spydet.

Kan også bruke de gode instrumentene fra Fluke, som mod. 1625:


Fluke mod. 1625.

9.1 Forskrifter og standarder


9.2 Annen informasjon / dokumentasjon angående jording


Det henvises ofte til to aspekter ved jordingssystemet: "50Hz" jord, og impulsjord. Vi er mest interessert i sistnevnte.


10 REGISTRERING AV TEMPERATUR, LUFTFUKTIGHET OG -TRYKK i KUMMEN


Attach:10.jpg Δ Δ

10.1 Temperatur og fuktighet


Eksempel på en enkel frittstående logger for temperatur og fuktighet: "HOBO External Temp/RH Data Logger model UX100-023". Denne kan logge data i ett år med et lite 3V CR2032 lithium batteri. Minnekapasitet: 84650 målinger; samplingsintervall på 10 minutter gir i alt 52560 målinger per år. Data leses ut via USB port.

Frittstående logger, ett års batterilevetid, sampling hvert 10. minutt.
Frittstående logger, ett års batterilevetid, sampling hvert 10. minutt. Data leses via USB. Klikk for datablad.

10.2 Lufttrykk


10.2.1 Bakgrunnsinformasjon

10.2.2 Micro Barometers

Setra mod. 278 barometer.
Setra mod. 278 barometer.

10.2.3 Andre trykksensorer

Onset Barometric Pressure Smart Sensor - S-BPB-CM50
Eksempel på barametersensor som kan vurderes, laget av Onset, mod.: Barometric Pressure Smart Sensor - S-BPB-CM50.

10.2.4 Individuelle sensorer som må tilkoples kontroller-kort med I2C eller SPI innganger.

Model Manufacturer Range Resolution Accuracy Supply voltage/current Temp. range Supplier Interface Software libraries? Remarks
SMP480 Bosch 40 - 115 kPa 51.48 LSB/kPa <= 1.0 kPa 3.3V / <= 8.0 mA -40 °C...+130 °C SPI Also temp. sensor
SMD 288 Bosch 40 - 115 kPa 45 mV/kPa (@ VDD = 5 V) 1.5 kPa
(0 °C...+85 °C/2.25 kPa
5.0V / <= 12.0 mA -40 °C...+130 °C Analog Also temp. sensor
BMP085 Bosch 300 to 1100 hPa - 0.03 hPa in ultra-high resolution mode (that's 0.25m of altitude at sea level!) 1.8V-3.6V -40 °C...+130 °C Sparkfun I2C Also temp. sensor. Tutorial.
Datasheet.
MPL115A1 Freescale 50kPa ... 115kPa 0.15 kPa ±1 kPa 2.375 V to 5.5 V -40 °C...+130 °C Sparkfun SPI Also temp. sensor.

Datasheet.

MPL3115A2 Freescale 50kPa ... 110kPa 1.5 Pa ±0.4 Pa 1.95V to 3.6V -40 °C...+85 °C Sparkfun I2C Also temp. sensor.

Datasheet.

BMP085 Bosch 300-1100 hPa 0.03hPa - 3 to 5VDC -40 °C...+85 °C Sparkfun I2C Also temp. sensor.

Datasheet (only sensor).


11 ALARMTILSTANDER


Vi vurderer å fange opp meldinger om alarmtilstander - som overføres via potensialfrie relékontakter - og videresende disse. En av mange muligheter er å bruke RaspberryPi med et egnet I/O kort:

11.1 RaspberryPI I/O-kort: Piface


PiFace jumpers info
RPi ver 2 GPIO pinout - click to enlarge.
RPi ver 2 GPIO pinout - click to enlarge.
 sudo apt-get install python-pifacedigitalio  # Er trolig installert som default

 I Python idle:

 import pifacedigitalio
 pfd = pifacedigitalio.PiFaceDigital()
 pfd.relays[0].value = 1

11.2 PiCamera


Man kan vurdere å ta å bruk PiCamera for å kunne ta time-lapse film m/f.eks. bilde en gang i døgnet, for å kunne undersøke om det inntreffer vannlekkasje eller om kondensering lang kumveggene skaper problemer.


12 SPENNINGSFORSYNING


PULS Power supply and UPS unit installed in el.enclosure, to the upper right.
PULS Power supply og UPS-enhet installert i el.skap, oppe til høyre. Klikk for større bilde.

12.1 AC-DC


Valgt:

Andre vurdert:

12.2 UPS system


Valgt:

Batteri til UPS: HAZE HZB12-18, 12 year design life for stand by power applications. 12 Volts 18 Ah

Vurdere dette UPS-systemet ved senere anledninger:


13 ISOLASJONSTRANSFORMATOR


Bruker Noratel art. nr. 3-230-500012 LF230-ISO

Alternativer:

 1. Noratel: Art. nr. 3-230-500012: LF230-ISO Electrostatically shielded transformer
  • Datasheet
  • 130x202x115 LxBxH, Weight: 8,0 kg
  • El.nr. 6644052
 2. Tufvassons:
 3. Block


14 EL. SKAP


Bestilt skap:

 • Fabrikat: Hydal
 • PLIP66 Skap
 • BxHxD=400x600x200mm
 • Utførelse:
  • Høyrehengslet dør
  • N160 skinne i rygg
  • Montasjeplate med festedetaljer
  • Lås: I1 - Vrider for sylinder
  • FLH060 varmeelement
  • FLZ520 termostater 0-+60 C
  • Lakk: Polyester pulverlakk, RAL 7032 Kiselgrå

14.1 Utendørs


HYDAL PLIP66 skap. Eksempel som har mål BxHxD=500x600x250mm.
HYDAL PLIP66 skap. Eksempel som har mål BxHxD=500x600x250mm.
HYDAL PLIP66 skap på Euroskilt fundament og mast, inkl braketter og topphette.
HYDAL PLIP66 skap på Euroskilt fundament og mast, inkl braketter og topphette.
Lås-sylinder til Hydal PLIP66-skap.
Slik bør lås-sylinder til Hydal PLIP66-skap se ut på baksiden
ELDON skap på Jan Mayen
ELDON skap på Jan Mayen. Klikk for å se originalbildet.

14.2 Innendørs


For installsjon nede i instrumentkum brukes el.skap av fabrikat Schneider, f.eks. mod. NSYS3D5420P, IP66, 500X400X200MM (HxBxD).


15 KRYSSFINÉRPLATE, EKSPANSJONSBOLTER


17. juli 2014: Ikke bruk kryssfinér pga. fare for muggdannelse på organisk materiale. se i stedet etter skinne- og montasjesystemer i aluminium eller rustfritt stål, f.eks. fra ØGLAND SYSTEMS.

XFINÉR FILMBELAGT BJØRK BRUN GLATT
Link til egnet plate: XFINÉR FILMBELAGT BJØRK BRUN GLATT.

Trenger kryssfinérplate for montaje i kum. På platen monteres el.skap, digitizer etc. Xfinérplaten må ha høy styrke, god skrubarhet, kunne tåle høy luftfuktighet (men uten at det kondenserer) samt ha lang levetid.

Ut fra disse kriteriene velges FILMBELAGT BJØRK BRUN GLATT 27MM, FORMAT 1500X3000MM, Nobbnr.: 46751112 .

Det trengs to plater, begge helst med avrundete kanter på frontsiden:

 • PLATE A: 60 cm bredde x 110 cm høyde (montasje av to stk el.skap, digitizer, jordingsskinne, UPS-batteri).
 • PLATE B: 60 cm bredde x 40 cm høyde (montasje av dobbeltstøpsel, isolasjonstrafo, liten GPS-kabel-koplingsboks).
  B E S T I L L I N G
  - - - - - - - - - -
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  Pos  Ant  Enhet  Beskrivelse
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  (1)  stk   Nobb/Varenr. 46751112: PLATE KRYSSFINÉR FILMBELAGT 27X1500X3000MM
            RUSSISK BJERK F/F
  2  (5)  sett   KAPPING/TILLAGING AV VARER:
            5 sett, hvert bestående av to deler A) 1100 x 599 mm og B) 399 x 599 mm.
            NB: Regner her med 1mm tykt sagblad.

15.1 Leverandørlinker X-finér


15.2 Ekspansjonsbolt for innfesting av X-finér-plater


Click to visit Rawlplug
Click to visit Rawlplug.
 • Klemlengde = tfix
 • Ankerlengde = lengden av hele bolten (sjekk)
 • Bordypde = h1

EKSEMPEL: M6-40/95

 • 40 = Klemlengden ffix
 • 96 = Ankerlengde
 • hef = effektiv ankerlengde
 • Bordybde h1 = 60 mm
 • Montasjedybde = 50 mm
 • Hentet fra pretec.no link.

Veggtykkelse t = 160mm.

Godstykkelse i kumring og bunnseksjon (der innfesting skjer) er 160 mm.

Platetykkelse er 27 mm. Regn med 3 mm tillegg siden platene moteres på en bue, samt 10mm for mutter. Ekspansjonsboltene bør derfor ha et gjengeparti på min. 40mm.

Ekspansjonsbolter inndeles etter miljø- og sikkerhetsklasse. Regner med miljøklasse M2: "Innendørs under påvirkning av fukt og kondens. Utendørs i innlandet, dog ikke i industriområde med aggressiv luft eller på større teststeder". (Hentet fra "Rawlplug katalog".) Vi bør dermed bruke varmforsinkete bolter Fe/Zn 45. Merk forskjellen mellom El- og varmforsiknket utførelse; førstnevnte har mye tynnere sinkbelegg.

15.2.1 Leverandører

KAN VELGE DENNE WIBE-TYPEN: VARMGALVANISERT M8x95 EL.NR.: 1357123


           Monterings-       Tiltreknings-
      D1  B  dybde (M)  T maks   moment
  --------------------------------------------------------
  Dim   mm mm    mm     mm     Nm
  --------------------------------------------------------
  M8x95  8 65    55     30     20
             D  L  G  Elforsinket     Varmforsinket     Syrefast      Vekt kg
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             mm  mm  mm  Art.nr  E-nr    Art.nr  E-nr     Art.nr  E-nr    100 stk
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Ekspansjonsbolt M8x95* 8  95  41  782225  1357103   782240  1357123    782255  1357143   3,61

SKJÆRKRAFT

UTTREKKSKRAFT15.3 Festeskruer (for kryssfinérplate 27mm)


 • Selve skruekroppen er bare Ø3mm, omkrets rundt HI-LO gjener er 6.3
 • Husk spesial bits for Würth skruehode - P/N: 06145120 038 10 "1/4 bits AW20 orange"

Würth Fastener Guide 2012


16 SENSOR NORD-ORIENTATION


16.1 Gyrokompass


16.2 Misvisning 2014


 Resultat. Utrekning av magnetisk misvising:

*************************************************************

MISVISING I NOREG FOR EIT AAR I PERIODEN 1983-2020

*************************************************************

Programmet reknar ut misvisinga for eit punkt, eller for eit kartblad i 1:50000 (M711).
MISVISINGA i aaret 2014 : 5.9 grader = 6.6 gon = 106. strekar
for eit punkt med posisjon
 breidd: x
 lengd: x

Misvisinga er vinkelen fraa sant nord (retninga mot den geografiske nordpolen) til den nordretninga som kompassnaala syner. Positiv mot aust.

Gradene er seksagesimale. Ein rett vinkel er altsaa 90 grader.

Eldste oppdaterte observatoriedata er fraa aaret 2008. Nyaste fraa 2012.

MERIDIANKONVERGENSEN = 0.2656 grader = 0.2952 gon = 5. strekar

Meridiankonvergensen er vinkelen fraa sant nord til rutenettnord (UTM). Positiv mot aust.

MISVISINGA, rekna fraa rutenettnord (UTM) i staden for fraa sant nord :

5.7 grader = 6.3 gon = 101. strekar 

Østlig og vestlig misvisning

Misvisningen varierer avhengig av hvor du er i Norge, fra ca 11 grader østlig misvisning
i Øst-Finnmark til ca 3 grader vestlig misvisning på Vestlandet. Mange steder er misvisningen
så liten at du ikke trenger ta hensyn til den.

Østlig misvisning vil si at kompasset på stedet der du står, viser nord til høyre for
geografisk nord. Da skal du trekke misvisningsverdien fra kompasskursen for å få kompasskursen
korrigert i forhold til magnetisk nord.

Vestlig misvisning vil si at kompasset på stedet der du står viser magnetisk nord til venstre
for geografisk nord. Da skal du legge misvisningsverdien til kompasskursen for å få kompasskursen
korrigert i forhold til magnetisk nord.


17 TILTAK FOR Å ØKE KUMMENS VANNTETTHET


17.1 Alternativ 1


KONSTRUKSJON AV KUMTOPP
Klikk for å se stor versjon.
Takseksjon før montering av øverste ring med høyde 200mm.
Klikk for stor versjon.
Pakning mellom takseksjon og øverste ring er OK. Klikk for større bilde.
Klikk for større bilde.
Ramme for kumlokk er montert i øverste ring. Klikk for større bilde
Klikk for stor versjon.
Forsegle alle overganger opp fra kumtak og til rammen som kumlokket ligger i. Legg inn pakning mellom rammen og ekstra lokk av rustfritt stål 3mm som legges øverst, festet med M12/14 bolter ned i kumringen. Klikk for større bilde.
 • Epoxy- eller annen støpemasse (f.eks. Mapepoxy Cem-S, tre-komponent, sement/epoksysparkel til helsparkling eller sårutbedring) som gir tetting av overgangen mellom takseksjon av kum og 200mm høy foringsring. Bygg eventuelt en forskaling rundt så den nye forsegningen får en tykkelse på 1cm. Betongtak må primes for å oppnå god vedheft til ny tetning-/støpesmasse.
 • Tilsvarende tetting av overgangen mellom nevnte ring og støpejernsramme for kumlokk.
 • Pakning mellom topp av støpejernsring (Furnes mod. 2624A) og nytt lokk av rustfritt stål 3mm tykt som festes med M12 eller M14 bolter i kumringen. Spør kumring-fabrikant Furnes/Hamar om det lar deg gjøre å borre opp /gjenge hull i støpejernsgodset.

Ramme: Furnes mod 2624A. Lokk: Mod 2116HT Premium.

17.2 Alternativ 2


Skisse av et mer omfattende tiltak:

Klikk for å se stor versjon.

Pakningsring kan plasseres rundt kumåpning. Klikk for å se stor versjon.

Klikk for stor versjon.
Tegning laget i SketchUp. Original (ta vekk ".txt" extension i filnavnet). Klikk for større bilde.
 • Pakning 7cm bred ca 25cm høy med hull for 6 stk M16 bolter i egnet gummimateriale kan trolig leveres av Norsk Gummi AS
 • Rustfritt lokk 3mm tykt: Leveres av Størksen Rustfri
 • Rustfri gjengestand M16 støpes fast i betongtak. Støpemasse kan leveres av Hansmark og andre.
 • Anleggsflate på betongtak påføres først polyuretan-belegg for å oppnå jevn glatt overflate (for å oppnå tetthet i denne skjøten).
 • Denne metoden eliminerer følgende mulige lekkasjeveier:
  1. Mellom takseksjon og 200mm høy betongring
  2. Mellom denne betongringen og støpejernramme for lokket
  3. Mellom rammen og selve kumlokket


17.3 Alternativ 3


Skjøtene mellom bunnseksjon, mellomring og topplokk kan forsegles med vanntett masse. Klikk for stort bilde.
Skjøtene mellom bunnseksjon, mellomring og topplokk kan forsegles med vanntett masse. Klikk for stort bilde.
SEMENT / MØRTELBASERT EPOXY

Hey'di anbefaler følgende fremgangsmåte:

Fyll hullene med Hey'di stormuring. Påfør deretter min 3 strøk med Hey'di K11 Extra, bruk gjerne Hey'di armeringsremse for slemming som bakes inn i 1. strøk.

Hey'di Stormuring: http://www.heydi.biz/filer/prodark/335.pdf

Hey'di K11 Extra: http://www.heydi.biz/filer/prodark/275.pdf

--


18 SERVICE VISIT 21 JUNE 2014


Pos. Priority Est. time Item Description
1 Must do 15min Replace WR21 router The router is just resting on the top shelf inside the el.enclosure. Pull the existing WR21 towards you and disconnect all wires. install new WR21, ensure in particular that power connector is locked (it has two small protusions at he end) by twisting it 90 deg after insertion.
2 Must do 20min Install new GSM antenna Install antenna over existing one for the SMS-RESET-UNIT and let it point in the same direction. It's terminated by a 30 cm cable with N-female connector. The feeder coax (terminated by N-male) is ready just below, remove the vulcanizing tape and apply new weatherproofing afterwards.
Click to enlarge. Click to enlarge.
 • Vulcanizing tape
 • Strips to fasten the RG213 feeder coax
 • Ladder is already at the site
 • Antenna is available
3 Must do 15min Ground small junction box.
 • Main grounding bar is to the left of largest el. enclosure.
 • In small junction box, insert new grounding wire through cable gland. Fasten to bottom plate nut in lower left corner.
 • Will need:
  • Crimping tool
  • Ferrule (yellow) for insertion into grounding bar.
  • Screwdriver (flat) to tighten onto grounding bar.
  • 13mm socket mounted on extension, into ratchet (otherwise it's very difficult to access the proper nut).
  • See photo below for what's supplied.
Click to enlarge. Click to enlarge.
4 Must do 15min Re-orient sensor North axis, zero mass positions afterwards. There is lot of magnetic material inside the vault. The north orientation line was projected from above, by aligning the compass housing side to ruler placed on vault bottom, taking magnetic declination of 6deg east into account. However, by transporting this orientation angle by many steps towards the location of the sensor an error accumulated. Instead, transfer the original north line by a piece of A4 cardboard.

After re-orienting the sensor, mass positions must be zeroed. So a PC with serial port is needed.

Click to enlarge.
Click to enlarge.
5 Must do 10min Insert coax lightning surge protectors. Disconnect 2x antenna coax connectors in el.enclosure. Insert the two protection units, and terminate in grounding bar.
Click to enlarge.
Click to enlarge.
6 Can be postponed 25min Install cable pipe bulkhead adapters
 • Place cables according to figure blow.
 • Tighten nuts so approx 12 mm excess threading is visible
Brattberg bulkhead cable entry. Click to enlarge. Click to enlarge.
7 Can be postponed 10min Add ON/OFF switch to UPS battery, so you can easily switch off system during service - in addition to the SMS-RESET UNIT which is unpractical to use during service. NOTE: The circuit breaker (top left) inside the large enclosure must also be disengaged in order to remove all power from the system.
Click to enlarge. Click to enlarge.
8 Can be postponed 25min Fasten 2x coax cables and GPS cable to vault ceiling, using cable conduit.
 • Drill 4 holes in ceiling Ø6mm inside cable conduit. Insert plastic holder then screws.
 • Using Cable conduit, WxH=40x25mm, screw fastening, Jula P/N 409066
 • If it's inconvenient to carry this item in the luggage, it can be purchased at JULA-BODØ with is on the way to Fauske. Inventory must be checked via product link above - it's in stock as of 16 June 2014.
Click to enlarge. Click to enlarge.
Click to enlarge. Click to enlarge.

Jula Bodø is located approx 9 km from the airport. When driving on road #80 to Fauske, turn right after sign UNIVERSITETET I NORDLAND. In the roundabout, take 3rd exit and Jula is about 300 meter down the new road "Innstrandveien".

Jula Bodø:

 • Innstrandveien 25
 • 67.28263º N, 14.55139º Ø
9 Can be postponed 15min Seal 4x entries into cable protection, at el. enclosure near house.
Click to enlarge.
Click to enlarge.


19 EQUIPMENT MOD. AND SERIAL NUMBERS


  Digitizer:
  ---------
   Type: CMG-DM24S3-EAM
   Mod.no.: DAS-2403SA0VE0163
   S/N: 3400/A2970

  Sensor:
  ------
   Mod: Trillium 120PA
   S/N: 001137

20 MISC


20.1 Brønnlokk


20.2 Pakning, list


20.3 Weather station, future option


Example:

 • Gill Metpak pro (temperature, humidity, pressure, dewpoint)
 • GillWindSonic (wind speed, wind direction)
 • and a Lufft rain radar
 • Supplier: Dipl ing Houm AS, Grefsenveien 64, Oslo

3 FEB 2014 assessment:

The output of those stations are digital over a serial port. Gill provides a nice interface displaying the real time measurements and storing the data in simple ascii files. You probably can also write own software that reads the data direct from the serial port...

20.4 Verktøy-tips


21 ETTERARBEID, KUM FOR JORDSKJELVMÅLER - JUNI 2015


21.1 Innledning


Vi har hatt litt motgang ifm. lokksystemet for den nye jordskjelvmåler-kummen. Med tiltakene som er beskrevet her håper vi at lekkasje og kondensproblem blir endelig løst.

Vi ønsker nå:

 1. Å bytte ut eksisterende justeringsring som er 200 mm høy med tilsvarende versjon 300 mm høy, fordi vi trenger mer høyde over terreng.
 2. Forsegle skjøten mellom tak og justeringsring, både inn- og utvendig.
 3. Erstatte betonglokket med et hengslet, låsbart lokk av sjøvannsbestandig aluminium. Et slikt lokk blir selvsagt veldig lett å åpne, det vil rekke litt nedover på utsiden, og ha pakning limt fast på undersiden.
 4. Sporet i den nye betongringen fylles med egnet materiale slik at det dannes en jevn, glatt anleggsflate mot pakningen på undersiden av alu-lokket.

21.2 Arbeidsbeskrivelse


PUNKT BESKRIVELSE
  1   NY JUSTERINGSRING 300MM HØY: FYLL IGJEN SPORET, OG SLIP OVERFLATEN
Klikk for større bilde.

Klikk for større bilde.

Den nye justeringsringen sendes direkte til verkstedet.

Sporet i ringen fylles med egnet materiale. Overflaten slipes slik at det blir en jevn anleggsflate mot pakning som er montert under det nye Alu-lokket.

Volum estimat:

 • Sporet har bredde 38mm og dybde 13mm.
 • Volumet av sporet; bruker da "worst-case" og sier at arealet er rektangulært, og at det beskriver et volum gitt ved omkretsen L:
L = 2*PI*0,36m = 2,26 meter.

Areal A er da estimert til:

A = 38 * 13 mm2 = 0.000494 m2 = 494 mm2

Volumet V blir da:

V = A * L
V = 0.000494 m2 * 2,26 m = 0.001117401 m3 = 1.12 liter

Mulige sparkelmasser, Epoxybasert:

Mulige sparkelmasser, mørtelbasert:

 • Rescon-Mapei
 • --
   2   
FESTE NYTT ALUMINIUM HENGSLET, LÅSBART LOKK PÅ JUSTERINGSRINGEN
Klikk for å se større versjon.

Hengslet, låsbart lokk fremstilt av sjøvannsbestandig aluminium kan leveres av MT Miljøteknik. Tåler 200 kg belastning. Festes med ekstra forsterkninger.

Det nye alu-lokket sendes direkte til verkstedet.
 • Festehull diameter: Ø12,5mm
 • Det brukes vanligvis 10 eller 12mm rustfri syrefast stålbolt.
 DELELISTE 
---------------------------------------------------------------
 POS  ANT  ENHET  BESKRIVELSE
---------------------------------------------------------------
  1  (5)  STK   BOLT:
            Bolt med sekskanthode M12 x 100 mm
            Materiale: Rustfritt syrefast stål A4
            Produkt: Biltema artikkelnummer 19-534
  2  (5)  STK   SKIVE:
            13x24mm
            Rustfritt syrefast stål A4
            Produkt: Biltema artikkelnr. 19-544
  3  (5)  STK   LÅSEMUTTER:              M12
            Materiale: Rustfritt syrefast stål A4
            Produkt: Biltema artikkelnr. 19-275
  4  (1)  ARK   PAKNING:
            Gummiduk som klippes til:
            Tykkelse 2mm
            Størrelse 250x300mm
            Produkt: Biltema artikkelnr. 60-241
  5  (1)  STK   BOR:
            SDS+
            For betongarbeid
            Ø12mm
            L = 160mm
            Produkt: Biltema artikkelnr. 19-498
   3    MONTER DEN NYE JUSTERINGSRINGEN PÅ KUMTAKET. FORSEGLE SKJØTEN MED EPOXY PÅ INN- OG UTSIDE
Klikk for å se større versjon.

Erstatt nåværende justeringsring 200mm høy med en som er 300mm høy slik at vi får mer høyde over terreng. Forsegle skjøt mellom kumtak og ring med epoxymasse, både på inn- og utside.

Volum estimat, utvendig hulkile:

Antar at hulkilen på utsiden danner en trekant med sideflater 70 mm og med areal A:

A = 0.5*70*70 mm2 = 2450mm2.

Omkretsen L regnes til:

L = 2*PI*R hvor R = 790/2 + 35 = 430mm
L = 2*3.41*430 mm
L = 2702 mm

Volumet V blir da:

V = A * L
V = 2450mm2 x 2702 mm = 6 619 900 mm3 = 6,6 liter

Volum estimat, innvendig sparkling:

Regner med det går mindre enn de 6.6 liter som er estimert materialforbruk for utvendig hulkile.

Estimert volumbehov: 3 liter

Materialvalg, kvantum:

Epoxy to-komponent sparkelmasse:

Kvartssand:

 • x kg

Alternativer:

Semcon Nord som forhandler Mapei lister opp disse alternativene:

 1. Adesilex PG1 (epoxysparkel)
 2. Mapecoat Universal + fugemasse (epoxysparkel)
 3. Mapeflex MS45 (vanntettende SMP-basert bevegelsesfuge)

21.3 Status 11. september 2015


Hulkil med HEY'DI stormuring. Deretter blir det lagt 3 strøk HEY'DI K11.

21.3.1 Sliping av mørtel som blir lagt i øverste sporet i betongringen, for å gi glatt og plan anleggsfalte mot pakningen inne i det nye Alu-lokket, tips:

 • Verktøy og slipemidler fra www.hellumdiamant.com
 • EIBENSTOCK slipemaskin er tingen

21.4 Status 27. oktober 2015


Kabeladaptre for trykktett Brattberg gjennomføring montert ved besøk 16. oktober 2015. Det ene adapteret var imidlertid for stort (for den grå kabelen) - nytt ble sendt opp.

Klikk for stort bilde.
Ting som ble sendt til kontaktperson 29. oktober 2015. Klikk for stor versjon.
Edit - History - Print - Search
Page last modified on September 30, 2018, at 01:34 PM
Electronics workshop
Department of Earth Science - University of Bergen
N O R W A Y