Recent Changes - Search:

EPOS-N - European Plate Observing System

Projects 2020

Projects 2019

Seismometers / vault construction

Digitizers

Interconnections

Stations: Upgrade/install notes

Calibrations

SeismoLAB

Ideas for improvements

Installation / Inventory

Misc

edit SideBar

Last update: February 17, 2020, at 01:26 PM
Version: pmwiki-2.2.126


    NANOMETRICS SENSOR     

   TRILLIUM 120P MASSESENTRERING

UNIVERSITETET I BERGEN
Institutt for geovitenskap
 Allé gt. 41, 5007 Bergen, Norge 
             
0.2 Web versjon - 05. februar 2020 OM OM -
0.1 UTKAST - for kommenterer - 27. oktober 2009 AT AT -
VER. STATUS ENDRING DATO AV KONTROLL GODKJENT

1 TEST AV KONNEKTOR PIN-OUT (16. jan. 2008)


Seismometer:

Instrument konnektor: 19-pin (M) military circular type.

User Manual har ikke bilde som viser konnektor pin-out. Ser da i datablad for produsent av tilhørende kabel-konnektor.

Kabelkonnektor:

 • Mfr: Souriau, http://www.souriau.com
 • Mod: MS3475L 14-19S
 • Connector "family": MIL-C 26482G Series II
 • Datasheet: mil-c-26482sII.pdf. Connector pin-out is on page 4 of this datasheet, shell size/pattern: 14-19. The drawing is of very low quality, so the figure below is from Amphenol datasheet of similar connector.

1.1 Pin-out of instrument connector.


Cable connector is of socket type, so all pin positions on cable connector must be mirrored.

14-19P pin-out, instrument connector
Pin-out, instrument connector, size 14 pin no.: 19. Cable connector is mirrored. From Amphenol datasheet: Amphenol-ELFA-04453528.pdf

2 PROSEDYRE FOR MASSESENTRERING


2.1 Sentrering ved å bruke "AT-interface box"


"MASS_POSITION"-utganger fra seismometeret forteller om massesentrering må utføres. Vi måler U_MP, V_MP og X_MP, og sensoren skal sentreres om den er > ± 3,5 V DC, slik at spenningene i hvertfall følger Nanomertics spesifikasjoner -- som er < ± 0,3 V DC.

Sentreringen kan utføres direkte med et voltmeter og sentreringsboksen, eller med terminalprogram på PC.

Deler som trengs til massesentrering:

 • Umbrakonøkler 2 mm og 2.5 mm
 • Silikon til pakning på skruer til sentreringshullene
 • "AT-Interface-box" (se beskrivelse under)
 • 9 Volt batteri til denne boksen (sjekk tilstand før bruk)
 • Ekstern spenningsforsyning koples til blå/gul bananbøssing (12- 28 Vdc).

Trillium mod. 120P, posisjoner for massejusterings-skruer.

 1. Sensorkabelen kobles fra og kabelen til sentrerings boksen kobles på. Mulitimeteret kobles på rød og svart terminal på boksen og de er merket + og –
 2. Still multimeteret på VDC
 3. Slå på strømbryter til sentreringsboksen, merket ON.
 4. Sett bryter SP/PC på SP, dette setter sensoren i SP mode (Short Period). Dette må gjøres for i det hele tatt å kunne justere sensorens masse, for i LP mode vil den bruke veldig lang tid for å stabiliseres seg for hver justering vi foretar.
 5. Sjekk U_MP, V_MP og W_MP, de skal ikke være høyere enn ± 3,5 V DC og så nær 0 Vdc som mulig.
 6. Er det behov for justering, så skru ut de 3 unbrakoskruene på toppen av sensoren (2,5 mm unbrakonøkkel), de er merket U, V og W, se tegning under. For justeringen benytter vi nå 2 mm unbrakonøkkelen. Sett bryteren på sentreringsboksen på U_MP og juster U, se tegning. Et kvart turn er ca ± 1 V DC så her må vi ikke skru mye om gangen. Juster til < ± 0,3 V DC. Gjenta for V_MP og W_MP.
 7. Sett bryteren for SP mode tilbake til PC og slå av strømbryteren til boksen.
 8. Skru på forseglingsskruene. Smør først inn pakningene på skruene inn med silikon som følger med, skru til for hånd.

2.2 Sentrering av sensor "i produksjon", ved å kople til serieport i instrumentet


Trenger her laptop med terminalprogram, f.eks. "TeraTerm".

 • Sensorkabelen kobles fra og kabelen til sentrerings boksen kobles på ---- NB: Ved hjelp av denne metoden kan en sensor "i produksjon" massejusteres.
 • Sjekk parametrene i Terraterm under Setup -> Serial port og korriger om nødvendig:
  • Hastighet: 9600 Baud
  • Databits: 8
  • Paritet: None
  • Stop bits: 1
  • Flow control: Xon/Xoff
  • Setup -> Terminal: Velg "Echo on"
 • PCen kobles til serieport på sentreringsboksen (eller bruk serieport som er tilgjengelig i mange "produksjon-interface-bokser" og benytt Terraterm eller annet terminalprogram. Om du ikke får kontakt med USB-Serieadapteren sjekk da i kontrollpanelet under System-> Hardware -> Device Manager -> Ports (Com & LPT). Velg adapteren og sjekk under Port innstillinger -> Avansert og se at den har Com 4
 • Sjekk at SP/PC bryter står på PC og powerbryter på ON
 • Skriv Tx<ENTER>. Etter ca 3 sekunder skal sensoren svare med "Serial Transmit Enabled"
 • Skriv SOH<ENTER> (= "report state of health"). Du skal nå sjekke at sensoren er i LP mode før du setter den i SP mode ("Short Period").
 • Skriv ShortPer<ENTER>, som setter sensoren i SP-modus.
 • Skriv SOH<ENTER> (= "report state of health"). Du skal nå kunne sjekke at sensoren er i SP mode og lese spenningene U_MP, V_MP og W_MP og en del annen info, se kap. 8 for nærmere detaljer. Du kan også sende Help for å se hvilke kommandoer som kan benyttes.
 • Juster nå om nødvendig med samme prosedyre som med voltmeter. Du må sende en ny SOH for å få lest av spenningene på nytt etter hver justering som du foretar. Sensoren sender ingen ting før du har gitt den en kommando.
 • Når du er ferdig med sentreringen, setter du sensoren i LP mode, send LongPer og sjekk med en SOH at den er endret.
 • Sett bryteren SP/PC i stilling PC og powerbryter til OFF.

3 "AT-Interface-box" FOR MASSESENTRERING AV TRILLIUM 120P


Denne enheten ble laget av A.T. i 2009 for å forenkle massesentrering av Trillium 120P seismometer.

''"AT-Interface-box" for massesentrering -- kretstegning (skisse) -- klikk for å laste ned PDF versjon.

Mass centering unit (draft)
Edit - History - Print - Search
Page last modified on February 05, 2020, at 02:23 PM
Electronics workshop
Department of Earth Science - University of Bergen
N O R W A Y