Recent Changes - Search:

EPOS-N - European Plate Observing System

Projects 2020

Projects 2019

Seismometers / vault construction

Digitizers

Interconnections

Stations: Upgrade/install notes

Calibrations

SeismoLAB

Ideas for improvements

Installation / Inventory

Misc

edit SideBar

Last update: February 17, 2020, at 01:26 PM
Version: pmwiki-2.2.126

Title

     VADSØ: NY JORDSKJELVMÅLER 2015/16

Av
O.M.
Dato
26. september 2018
Versjon
0.1
+Contents
 1. 1 STATUS
 2. 2 INNLEDNING
 3. 3 GRUNNEIER - ENTREPRENØRER - LEVERANDØRER
 4. 4 INSTALLASJON AV SENSORKUM
  1. 4.1 Betong - masseberegning
  2. 4.2 Betongens sammensetning - anbefaling fra sensorprodusent Nanometrics
  3. 4.3 Ferdigbetong eller .mørtel - noen alternativer:
  4. 4.4 Ferdigbetong, som levert fra blandeverk 14. oktober 2015
  5. 4.5 Forskaling
  6. 4.6 Singel / pukk
  7. 4.7 Fiberduk som skille mellom drenerende masser, og jordlag
  8. 4.8 Kabelgrøft - utførelse
 5. 5 SENSORTANK - WAVIN "TEGRA-1000"
 6. 6 DRENERING
 7. 7 TRYKKTETT KABELGJENNOMFØRING
  1. 7.1 Roxtec R-150-UG
  2. 7.2 Kabelarrangement i gjennomføringen
 8. 8 EL.SKAP FOR MONTASJE UTENDØRS VED BYGNING
  1. 8.1 Valgt el.skap
  2. 8.2 Montasje av el. skap på støpt betongfundament
  3. 8.3 Bruk av trykkompensasjonsplugg
  4. 8.4 Låssylinder
  5. 8.5 Opppvarming for å forhindre kondensering
 9. 9 ISOLASJONSTRAFO / STRØMFORSYNING / UPS
  1. 9.1 UPS Puls mod. UB10.241
  2. 9.2 Dimensjonering av UPS reservetid
   1. 9.2.1 EKOM infrastuktur i Norge - reservetid på basestasjoner
 10. 10 TELEMETRI / ANTENNER / MAST
  1. 10.1 Dataoverføring med DIGI modell WR21
   1. 10.1.1 RealPort - software for å bruke RS-232 porten
   2. 10.1.2 WR21 ruter indikator LEDs
   3. 10.1.3 WR21 bakside, konnektorer og antenneinnganger
  2. 10.2 Tips WR21 statussjekk, juni 2014
  3. 10.3 Antenner
   1. 10.3.1 Festemateriell
  4. 10.4 Antennemast - Lattix gittermast 2m høy
  5. 10.5 Coax-kabler og adaptre for antenner
  6. 10.6 Kabelrør
 11. 11 SMS SYSTEM RESET / MONITORING UNIT
  1. 11.1 Kopling av fire digitalinnganger
  2. 11.2 Other similar units
  3. 11.3 Relay, interface to SMS reset unit that was used (from Phoenix Contact)
 12. 12 SENSOR & DIGITIZER
  1. 12.1 Sensor Nanometrics mod Trilllium 120QA
  2. 12.2 Sensor nord-orientering
   1. 12.2.1 Gyrokompass
   2. 12.2.2 Misvisning 2014
  3. 12.3 Digitizer
 13. 13 JORDELEKTRODER - OVERSPENNINGSVERN - LYNAVLEDER
  1. 13.1 Elektroarbeid
  2. 13.2 Nytt jordingssystem ved sensorkummen
  3. 13.3 Mulig lynavleder, for montasje i antennemast
   1. 13.3.1 Teknisk informasjon
   2. 13.3.2 Hyppighet / sannsynlighet for lynnedslag
   3. 13.3.3 Mulige leverandører
   4. 13.3.4 Måleinstrumenter / Impulsmåling
  4. 13.4 Måling av jordelektrodens overgangsresistans
   1. 13.4.1 Andre jordingsmålere
  5. 13.5 Leverandører
  6. 13.6 Overspenningsvern
  7. 13.7 Phoenix P/N 2800768: PT-IQ-PTB-UT "Controller for power supply and remote monitoring."
  8. 13.8 Phoenix PT-IQ-4X1-24DC-UT - 2800982
  9. 13.9 GPS, for Güralp DM24-EAM digitizer: OVP
 14. 14 LÅS (SENSORKUM / ELSKAP)
  1. 14.1 Hengelås for sensorbrønn
  2. 14.2 Låssylinder for el.skap
 15. 15 KLIMAFORHOLD VADSØ-OMRÅDET
 16. 16 GEOLOGI
 17. 17 STRØMLEVERANDØR
 18. 18 LOGISTIKK

1 STATUS


STATUS 30. SEPTEMBER 2016
Klikk for å åpne fotoalbum.

Klikk for å åpne fotoalbum fra instrumentmontasje 26-30. september 2016.

Også fotoalbum fra utgraving og montasje av sensorbrønn i 2015.

STATUS 1. SEPTEMBER 2016
Klikk for stort bilde.

El.boks som skal plasseres på ferdig tillaget montasjeplate - med mål som det hvite papirunderlaget på bildet - i sensorkummen, sammen med enhet som digitaliserer sensorsignalet (sylinder på bildet) og hoved-jordklemme. Klikk for stort bilde.

Boksen inneholder:

 • DC/DC-konverter, 24 V ut
 • Overspenningsvern for DC-spenning inn, GPS-signaler, coax 3G telemetriantenne og noe annet. Dette overspenningsvernet (fra Phoenix) har en fjernmelder hvis utgang rutes til SMS reset/status enheten i hovedskap til høyre.
 • 3G ruter (som i de neste installasjonene trolig blir flyttet til hovedskapet).
Klikk for stort bilde.

Hoved el.skap, Satema enkeltvegget Alu, BxHxD = 600x800x360. Dette skal plasseres nær 230 V stolpeuttak, ca 50 meter fra sensorkummen. Klikk for stort bilde.

Skapet inneholder:

 • Inntakssikring
 • 230V overspenningsvern m/fjernmelder
 • kWh-teller
 • Jordfeilbryter 30 mA m/automatisk gjeninnkopler 5x
 • Termostatstyrt varmeelement 20W
 • Iso-trafo
 • AC/DC-konverter, 24Vdc/2.5A
 • UPS m/batteri
 • SMS restart/status enhet.
STATUS 29. OKTOBER 2015

Låst sensorkum, klar til montering av seismometer.

Fundament for Lattix gittermast er klart.

Vinteren er ankommet ...

2 INNLEDNING


Varangerhalvøya. Klikk for større bilde.
Varangerhalvøya. Klikk for større bilde. Kartkilde: http://www.ut.no

Vi ønsker å etablere en ny jordskjelvmåler på Varangerhalvøya. Befaring for å finne egnede lokasjoner startet i august 2014, og et sted vest fro Vadsø ble valgt. Konstruksjon av sensorkummen ble utført oktober 2015.

3 GRUNNEIER - ENTREPRENØRER - LEVERANDØRER


Grunneier
Mulige maskinentreprenører
Ferdigbetong
Mulige elektroentreprenører
 • Vadsø Installasjon AS, Kaigata 4, 9800 Vadsø
  • E: Jon Arne Persen - daglig leder: jap@vadsoinstallasjon.no
  • T: 7894 1910
Leverandører av byggevarer


4 INSTALLASJON AV SENSORKUM14. oktober 2015: Drensrør er lagt. Alt klart til støping. Ringjord også lagt høyere opp, i jordsmonn (men frostfritt). Kred til Roy i firma "Graving og Transport As, Vadsø" som foreslo løsningen med drensrør som omkranser kummen - en forbedring i forhold til opprinnelig plan, som kun omfattet forgrening inn i selve tanken.

Støping av indre pilar, drensrør - prinsippskisse. Klikk for større versjon.

Støping av indre pilar, drensrør - prinsippskisse. Klikk for større versjon.

4.1 Betong - masseberegning


 1) Ring rundt kummen, som forankring:
   ---------------------------------
   Ring, innvendig diameterer .........: 1,05m
   Bredde av ringen....................: 0,4m
   Høyde ..............................: 0,4m
   Ytre dia: 1,05m + (2 * 0,4m) ......: 1,85m
   Ytre radius: 1,95m/2 ...............: 0,925m
   "Brutto" volum ....................................:  1075 liter
   Radius innvendig...................: 0,525 m
   Volum innvendig som trekkes fra ...................: - 346 liter
                               ---------
   Netto volum .......................................: = 729 liter


 2) Innvendig pilar med høyde 20 cm (for sensor):
   -------------------------------------------
   TEGRA-1000 kum, indre diameter .....: 1 meter
   Bredde skumplast forskaling ........: 55 mm
   Radius, pilar [1,0 - (0,055*2)]/2 = 0,445 m
   Krever denne mengden betong:
     3,1415*0,4452*0,2*1000 .......................:  124 liter


   S U M 729+124,4 liter ............................:  853 liter


   B E S T I L L E R .................................:  1,5m3

4.2 Betongens sammensetning - anbefaling fra sensorprodusent Nanometrics


Henviser til manual på seismometeret - Nanometrics mod. Trillium 120PA - seksjon 2.3.1 Choosing the Right Concrete:

Fotnote 1) henviser til: http://seismo.berkeley.edu/bdsn/instrumentation/guidelines.html

4.3 Ferdigbetong eller .mørtel - noen alternativer:


Weber tørrbetong B20

 • 25 kg sekk
 • 1 sekk (25 kg) tørrmørtel gir ca. 13 liter ferdig masse.
 • Tilslag: Natursand 0–4 mm
 • Vannbehov: Støpekonsistens: Ca. 2,5-3,0 liter pr. sekk

Hey'Di Stormuring

 • 15 kg sekk
 • Største kornstørrelse: 1 mm
 • Sekken gir ca. 9 liter masse. (Materialforbruk: 1,7 kg / l)
 • Vanntilsetning: ca. 2,7 l / 15 kg
 • Max sjikttykkelse i en operasjon: opptil 8 – 10 cm
 • Laveste temperatur ved påføring er +6 ºC, er det ned mot 0 ºC, bør man sørge for at sekkene har romtemperatur, bruke lunkent blandevann (max. 30 ºC), tilsette Hey'di Frost og dekke til arbeidsstedet.

4.4 Ferdigbetong, som levert fra blandeverk 14. oktober 2015


 Bestilt mengde ...............: 1.50 m3  
 Leverandør ...................: KFB - Kirkenes ferdigbetong, avdeling Vadsø
 Kvalitet - fasthetsklasse ....: B30
 Kloridinnholdklasse ..........: C10.1
 Bestandighetsklasse ..........: M60
 Konsistensklasse .............: S3
 Masseforhold (V/C) ...........: 0.449
 Densitet .....................: 2335
 Temperatur ...................: +16
 Polyfiber innblandet .........: Ja
 SH-akselerator ...............: 1 kg per m3 (utydelig skrift på leveringsseddel)
 Levert i .....................: Tobb

 Betongen levert i samsvar med NS-EN 206-1

4.5 Forskaling


 • Vadsø Blikkenslagerverksted, Johan Grønvighs gate 3, 9800 Vadsø leverer støpeformer laget av blikkplater. 2mm tykkelse (bør kanskje være litt tykkere)
 • Skumplastsenteret - industriplast, leverandør av "Ethafoam", celleplast med lukkede celler. Vi bruker 55mm tykk fleksibel celleplast-plate som forskaling når innvendig pilar skal støpes.
 • Hansmark, leverandør av forskalingsprodukter

4.6 Singel / pukk


4.7 Fiberduk som skille mellom drenerende masser, og jordlag


4.8 Kabelgrøft - utførelse


5 SENSORTANK - WAVIN "TEGRA-1000"


Wavin TEGRA-1000 tank. Klikk for større versjon.
Wavin TEGRA-1000 tank. Klikk for større versjon.
 • Rørstuss for kabelinnføring
  • "Så vi produserte et spesialrør på ekstuderlinjen. Det er 151,0mm innvendig, målt med sirkometer."
  • Utvendig dia: Ø160,0mm dvs godstykkelse er 4.5mm
 • "Kjeglen er sveiset fast til stigerøret innvendig + at den sitter med pakning."
 • Bekrefter målene på montasjeplate for el-utstyr: Bredde 550 mm, høyde 500 mm. Monteres like under røret for kabelinntak.
Click to enlarge.

Tilsvarende sensorbrønn og montasjeplate (bredde 550mm, høyde 500mm) på Hopen. Klikk for større versjon.


Tanken ankom Vadsø 1. okt.2015 ...

6 DRENERING


Bruker standard slissede drensrør. Legging og forgrening som vist under. Utløp på lavere nivå. Klikk for å se større bilder. Kred til Roy i firma Graving og Transport As, Vadsø som foreslo løsningen med drensrør som omkranser kummen - en forbedring i forhold til opprinnelig plan, som kun omfattet forgrening inn i selve tanken.

Click to enlarge.

Gren av dreneringen føres gjennom kumveggen. Innvendig grøft langs kumveggen leder da vann ut.

Click to enlarge.

Dreneringsrør legges rundt kummen og alt koples til felles utløp.

Click to enlarge. Click to enlarge.

Utløpet munner ut på lavere nivå. Perforert endelokk satt på ytterst.

WAVIN: Leggeanvisning drensrør til grunnmur

7 TRYKKTETT KABELGJENNOMFØRING


7.1 Roxtec R-150-UG


Spesifikasjoner
 • Mfr: Roxtec
 • Frame: P/N: 108693, UG R-150 AISI 316 (entry hole: 90x90mm)
 • Inserts:
  • 5 ea P/N: 116837, UG RM 30 modul 0+10-23,5mm
  • 3 ea P/N: 116870, UG RM 20w40 modul 2x0+4-13mm
  • 3 ea P/N: 116871, UG RM 20 modul 0+4-13mm
Katalog Click to enlarge.
Bilde Roxtec UG
Click to enlarge.
Tegning
Roxtech R-150-UG frame. Klikk for å laste ned tegning.
Installasjon R-150 UG Installation Instruction (PDF)
Spesifikasjoner ''Report, Performance specification, CR 100 UG, R 200 UG

7.2 Kabelarrangement i gjennomføringen


 ------------------------------------------------------------------------------------------------
  Nr. Beskrivelse            Produsent     Type         Diameter
 ------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  Strømforsyning 24Vdc        Nexans    PFSP 1kV 2x4/4      Ø12.2 mm
  2  GPS-antenne             Güralp    6-leder m/skjerm     Ø5.8 mm
  3  Coax til GSM-modem (telemetri)    -     RG-213U         Ø10.3 mm
  4  Coax til SMS-reset enhet (Sikom)   -     RG-213U         Ø10.3 mm
  5  Jordline 50mm2           Nexans    KGF 50 (7 x 3.01 mm)   Ø8.2 mm
  6  Nettverkskabel Cat5e trunk-type                      Ø6.5 mm (estimat)

8 EL.SKAP FOR MONTASJE UTENDØRS VED BYGNING


8.1 Valgt el.skap


Enten rustfritt stål, eller sjøvannsbestandig aluminium. Undersøk disse leverandørene:

Valgt skap: SATEMA modell "EVA 09 - 600/380x800". Enkeltvegget, BxHxD=600x800x380mm, fremstilt av sjøvannsbestandig aluminium, satt på 40 cm høy sokkel som igjen er boltet fast i støpt betongfundament. Alle kabler føres inn via sokkelen.

Skapet skal inneholde:

 1. Isolasjonstrafo 230Vac
 2. Overspenningsvern
 3. kWh-teller
 4. AD/DC-konverter 24V/2.5A/60W: Puls model SL2.100
 5. UPS. Valgt UPS-batteri på 18 Ah bør kunne holde stasjonen i drift i ca 27 timer, redusert til det halve på slutten av batteriets levetid, oppgitt til 12 år. Forutsetter da 8W forbruk (4W for GSM ruter Digi WR21, 4W for sensor/digitizer/GPS). Detaljer:
 6. Kombiautomat, eller automat + jordfeil m/aut.gjeninnkopler
 7. Varmeelement 100W, termostatstyrt

Lokalt elektrofirma legger ny kurs fra husets sikringsskap.

Satema Alu-skap omtale i Elmagasinet nr 5/2015

8.2 Montasje av el. skap på støpt betongfundament


Montasje av fastsokkel i støpt betongfundament: Ihht sokkeltegning er det 6 festehull Ø13.0mm i bunnramma. Vi bruker da seks M12 ekspansjonsbolter:

BRUKER FØLGENDE M12 RUSTFRIE EKSPANSJONSBOLT

Installasjonsbeskrivelse, Fischer dokument nr "DoP No. 0756-CPD-0296", også (lokal kopi).

 • h1: Bordybde
 • tfix: Klemlengde

ALTERNATIV

Ihht informasjon fra Christiania Spigerverk angående innfesting av ekspansjonsboltene så bør de ikke monteres nærmere kanten enn ca 10x diameteren, dvs 12cm

8.3 Bruk av trykkompensasjonsplugg


ELDON EDA40 Pressure compensation plug

8.4 Låssylinder


SATEMA 109 005 EVA 09 Enkeltvegget aluminiumsskap, mål: 600x800x380mm (BxHxD) leveres med 3-punkt lås m/låsehåndtak som er tilpasset Trioving låsesylinder 5537. En slik låsesylinder kan anskaffes fra firma Låsservice:

8.5 Opppvarming for å forhindre kondensering


Areal av valgt skap 600x800x380mm, uten bunnen:

 Front, 0.6 x 0.8m ...: 0,48 m2
 Side 2 stk ..........: 0,608 m2
 Topp ................: 0,228 m2
      SUM ........: 1,316 m2

"The recommended power rating required is 10W per square metre of enclosing surface, excluding the base." Quote from this RS data sheet. This means 20 Watt heating element is sufficient.

9 ISOLASJONSTRAFO / STRØMFORSYNING / UPS


"VADS" - ISOLASJONSTRAFO / STRØMFORSYNING / UPS
Isolasjonstrafo:
 • Produsent: NORATEL
 • Modell: P/N: 3-230-500012, "LF230-ISO F, 230VA 230V/230VM 1A 47-63Hz"
 • Attenuation effect:
  • 120dB phase-ground
  • 60dB phase-phase
 • Datablad: PDF
 • Elnummer: 6644052
Click to enlarge.
24 V DC Power Supply:
 • Produsent: Puls
 • Modell: SL2.100 "60W Switch Mode DIN Rail Panel Mount Power Supply, 24V dc, 2.5A" SilverLine
 • Leverandør: RS
 • Leverandørs P/N: 468-2971
 • Datablad: PDF
 • Installasjon: PDF
Click to enlarge.
UPS modul: Click to enlarge.
UPS batteri: Click to enlarge.

9.1 UPS Puls mod. UB10.241


Click to see manual.

Puls UPS module mod. UB10-241 block diagram. Click to open Users Manual.

9.2 Dimensjonering av UPS reservetid


 • Nytt 18 Ah batteri bør gi 36 timers reservetid
 • På slutten av batteriets levetid er dette redusert til 20 timer

9.2.1 EKOM infrastuktur i Norge - reservetid på basestasjoner


Stormen "Dagmar", natt til mandag 26. desember 2011:

Stormen "Knud", september 2018:

10 TELEMETRI / ANTENNER / MAST


Avstand til nærmeste basestasjon: 3.1 km. Trolig fri sikt.

 • Telenor: GSM (900 MHz), 3G-UMTS (2100 MHz)
  Telenor dekningskart: 3G -> Meget god dekning; 2G -> Meget god dekning
 • Telia: GSM (900 MHz), 4G-LTE (1800 MHz), 3G-UMTS (2100 MHz)

Vi kommer primært til å bruke Telenor 3G / UMTS (2100 MHz). Ihht. UMTS frekvensoversikt benyttes da UTRA bånd #1 med "Uplink frequencies UE transmit (MHz)": 1920 - 1980, og "Downlink frequencies UE receive (MHz)": 2110 - 2170. Antenner og overspenningsvern for coax-kabel må ta hensyn til dette.

10.1 Dataoverføring med DIGI modell WR21


Enten Digi WR21 GSM router eller WR31 (for DIN-skinne montering).

BRUKER WR21

10.1.1 RealPort - software for å bruke RS-232 porten

10.1.2 WR21 ruter indikator LEDs

WR21 Ruter status LEDs
SERVICE WWAN (Wireless Network) SIGNAL
SERVICE LED illuminates steady when there is a network connection to the WWAN

interface and flashes when data is transmitted or received.

WWAN LED flashes to show which network mode the unit is

operating in:

 • Off - no service
 • 1 blink - GPRS mode
 • 2 blinks - EDGE mode
 • 3 blinks - UMTS mode
 • 4 blinks - HSDPA mode
 • 5 blinks - HSUPA mode
 • 6 blinks - LTE (4G)
 • On steady - CDMA mode
 • 0 LEDs illuminated: < -113 dBm (effectively no signal)
 • 1 LED illuminated: >= -112 dBm and <= -87 dBm (weak)
 • 2 LEDs illuminated: >= -86 dBm and <= -71 dBm (medium)
 • 3 LEDs illuminated: >= -70 dBm and <= -51 dBm (strong)
-
 • GPRS = General Packet Radio Service, med teoretisk makshastighet på 171,2 kbps, 2,5G-teknologi, brukerne i GSM-nettet deler på kapasiteten for GPRS som er tilgjengelig, slik at ytelsen i praksis kan variere i den tiden man er oppkoblet.
  GPRS Class 10, Quadband 850/900/1800/1900 MHz
 • EDGE = Enhanced Data rates for GSM Evolution, 2.75G teknologi, overføringshastigheten av data øker sammenlignet med GPRS. Forskjellen mellom EDGE og GPRS er at i EDGE overføres flere data i hver tidsluke.
  GPRS Class 10/EDGE Class 10, Quadband 850/900/1800/1900 MHz
 • UMTS = Universal Mobile Telecommunications System, 3G. UMTS øker overføringshastigheten for data i forhold til i GSM-nettet, i første omgang til 384 kilobits pr. sekund (kbps). Fra 2007 bygger Telenor og NetCom ut såkalt turbo-3G med HSDPA-teknologi, som utvider UMTS-nettets datakapasitet til ca. 2 megabits pr. sekund (Mbps).
  850/900/1900/2100 MHz with Rx Diversity
 • HSDPA = High-Speed Downlink Packet Access, også kalt turbo-3G, super-3G eller 3,5G. HSDPA kan laste ned med 7,2 Mbps. I Norge er ikke nettet bygd ut for mer enn 3,6 Mb/s, men det vil mest sannsynlig bli bygd ut for høyere hastigheter i framtiden.
  850/900/1900/2100 MHz with Rx Diversity
 • HSUPA = High-Speed Uplink Packet Access, også kalt super-3G eller 3,5G. HSUPA er en videreutvikling av 3G og kan tilby langt raskere overføringshastigheter. I Norge har både Telenor og Netcom bygget ut HSUPA, og også HSDPA med 3,6 – 7,2 Mbps nedlastingshastighet.
  850/900/1900/2100 MHz with Rx Diversity
 • CDMA = Code division multiple access. Kan beskrive en metode for kanalaksess, eller teknologi brukt for mobiltelefoner. ---> ICE bruker denne teknologien.
  Dualband 800/1900 MHz with Rx Diversity; optional multi-mode GSM/, EV-DO Gobi support; 450 MHz, 3.1 Mbps down / 1.8 Mbps up, R-UIM support

Informasjon hentet fra Wikipedia, og WR21 "Installation Guide".

How to display signal strength from the command line on a WR21

NB:

dBm = referert til 1 milliwatt

Antenner:

dBd = referert til dipol-antenne, som er 2.1 dBi
dBi = referert til hypotetisk punktkilde

Eksempel, ICE telemetri:

Hvis den lille WR21 standardantennen (som er på 0dBd) skulle gi -87dBm signalnivå (altså kun 1 LED) må vi ha antenne med 17dBd gain for å oppnå -70dBm nivå (dvs 3 LED); og enda litt mer for å kompensere for tapet i mate-koax-kabel (bruker nå RG213 med 0.16 dB/m dempning @400MHz, som er ICE-området [til sammenlikning: RG58 har 0.904dB/m @400MHz]). Og en antenne på 17dBd blir meget stor rent mekanisk - altså kunne man da si at ICE-mottaking ikke var gunstig.

10.1.3 WR21 bakside, konnektorer og antenneinnganger

From "User's Manual" - re. CLI = Command Line Interface access:

Serial 0 Port - This DB9 port provides an asynchronous RS232 (RS485 optional) serial port with optional
RS422/485 support which may be which may be used to connect the unit to a compatible serial device.
This is a DCE serial port and allows CLI access to the device by default; the baud rate is 115200. A pinout
diagram is available in Appendix A: SERIAL 0 Port Pin-out Diagram on page 20.

Baud Rate: 115200
Data Bits: 8
Stop Bits: 1
Parity: No Parity
Flow Control: None

Please refer to the Digi TransPort User Guide for information on how to use the CLI.

RS232 pin-out:

Pin # Direction  RS232 DCE Description
-------------------------------------------
 1   Out    DCD Data Carrier Detect
 2   Out    RXD Receive Data
 3    In    TXD Transmit Data
 4    In    DTR Data Terminal Ready
 5   N/A    GND Ground
 6   Out    DSR Data Set Ready
 7    In    RTS Ready To Send
 8   Out    CTS Clear To Send
 9   Out    RI Ring Indicate

10.2 Tips WR21 statussjekk, juni 2014


 • Bruk modemstat ? for å verifisere teknologien som er i bruk
 • Sjekk hvilken firmwareversjon som er installert med kommando "ati5". Har du 5212 eller lavere vet jeg at disse feilene forekommer, kan ikke garantere at det er fiksa på de nyere men det er verdt et forsøk. Siste utgave er 5235 og finnes her til WR21: http://ftp1.digi.com/support/firmware/transport/ftp/
 • Signalstyrken kan drifte med noen dBm over tid, pga temperatur i modul/ledere men lar seg også påvirke av lokale forhold som trafikk, vær osv. Ser du derimot størrre endringer- type 10 dBm eller mer kan det være at enheten står og veksler mellom to forskjellige sendere. Om det hopper med enda større endringer: sjekk antenne+kabel. Så lenge du er helt nede på -60-tallet på signalstyrke så er du uansett godt innafor, problemer med ustabilitet og dårlig båndbredde dukker opp først rundt -100 dBm. Noen er stabile der også men vi forsøker å se 90-tallet før vi er fornøyde hvertfall.

10.3 Antenner


Klikk for større bilde.

GPS- og 3G-antenner monteres på Alu- eller galv. stålrør Ø50mm. Høyde over Lattix gittermast: 85 cm. Husk hette på toppen. (Klikk for større bilde.)

10.3.1 Festemateriell


 Holund Elektronikk: Tverrarm. Galvanisert Ø 38 mm Varenr. 209-140

Skiltklamme, levert fra http://www.vernesenteret.no

10.4 Antennemast - Lattix gittermast 2m høy


Klikk for større figur.
LATTIX GITTERMAST
HI master som leveres av Varley and Gulliver, UK
- Botneskilt - gittermaster
- Vegvesenet håndbok nr. 61 - se del 5 for stolper
- stolper.no (andre typer stolper - for veilys - bare som referanse).
Klikk for større versjon.
Mast for klimastasjon - hvilken produsent, modell?
-

10.5 Coax-kabler og adaptre for antenner


DATAOVERFØRING - TELEMETRI SMS RESET ENHET [PLASSERES I EL.SKAP VED BYGNINGEN, 50 M FRA SENSORKUM]
ALTERNATIV 1
(ikke trykktett coax-gjennomføring i koplingsboks)
ALTERNATIV 2
(gir trykktettt coax-gjennomføring i koplingsboks)
Valg av GSM-antenne må koordineres med montasje av en eventuell lynavleder i antennemasten. Denne avlederen må rage høyest. Hvordan påvirkes GSM-kommunikasjon dersom en vertikal runstrålende GSM-antenne monteres i paralell med lynavlederen..?

Leverandører av robuste GSM/3G antenner:

VELGER:

Click to enlarge.

ALTERNATIV:

Click to enlarge.
 • Forhandler: Holund Elektronikk
 • Varenr. 202-931
 • Betegnelse: Smartdisc 1dBd GSM 790~2690 MHz
 • Frekvensområde: 790~960+1710~2690 MHz
 • Hullmontering Ø 19 mm
 • 50 cm RG316 kabel, terminert i SMA-HAN
 • Vanntett IP67 når riktig montert
COAX CABLE

RG-213 coax cable we originally intended to use has these attenuation numbers (estimated cable length is 15m):

 RG-213 (also used at FAUS for GSM/UMTS, and Jan Mayen JNE/JNW for VHF):
   24.1 dB/100m @ 1000 MHz
   39.1 dB/100m @ 2150 MHz 

Telenor base station near VADS operates on 900 MHz (GSM) and 2100 MHz (UMTS=3G). When considering RG-213 data it's obvious that attenuation at UMTS frequency band (2100 MHz) for this cable type is fairly high. The alternative is to use a coax cable with better specifications, like LMR-400 made by Times Microwave system (http://www.timesmicrowave.com/calculator/), having this attenuation:

 LMR-400:
   13.5 dB/100m @ 1000 MHz
   20.4 dB/100m @ 2150 MHz

The LMR-400 is a superb cable, but difficult to find in Norway. Another option, available from many distributors, is Belden 9913 - http://no.farnell.com/belden/9913f7-b59100/cable-coax-9913f7-30-5m/dp/593576 (RG-8 equivalent), with these losses:

 Belden 9913 (using this calculator):
   14.7 dB/100m @ 1000 MHz
   23.0 dB/100m @ 2150 MHz

         - - - - - - - - - - - - - - - - - 
         L I S T  O F  S U P P L I E R S 
         - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ---------------------------------------------------------------------------
 Mfr   Cable   Supplier        Attenuation @ 1 GHz    Link 
            P/N           [dB/100m]      datasheet
 ---------------------------------------------------------------------------
 Belden  9913   Farnell, 1469285       14.44        PDF
 Belden  9913F7  Farnell, 593576       16.405        PDF
 RS    RGW787  RS, 813-3423      15@900MHz, 22@1900Mhz   PDF
 Belden  9913   Mouser, 566-9913-100     14.44        PDF
 Belden  8214   Mouser, 566-8214-100     22.97        PDF
 Belden  7810A   Mouser, 566-7810R-500-10 12.47@900MHz, 19.7@2GHz PDF
 SSB  ECOFLEX 10P Holund, 400-461       14.0         PDF
 Times LMR-400-UF  Eidolon, Art.no.: 51358


 LMR-400 is supposed to be the gold standard in the Ø10.3mm (0.4") range of coax cables:
 --------------------------------------------------------------------------------------
 Times LMR-400   Product catalog    12.8@900MHz, 22.2@2.5GHz  PDF

TOOLS: Crimping, wire stripping

SELECTION

 Supplier: Holund (att. Torstein)
 -------------------------------------------------------------
 400-462 : Ecoflex 10 plus coax cable, 50 m
 414-055 : N-M connector, Ecoflex10/Ecoflex10plus, solderless --- SSB info --- Montasjeanvisning.
 414-053 : N-M connector, Ecoflex10/Aircom plus/RG213/RG214, solder --- Montasjeanvisning.

Holund p/n: 414-055 (SSB p/n: 7383) "Solderless N-connector (M) for Ecoflex 10 coax cable". Her er montasjeanvisning.

ENTEN:
ELLER:
 • Produsent: Phoenix Contact
 • Varenr.: CN-LAMBDA/4-2.25-SB
 • P/N: 2801056
 • GSM (900, 1800, 1900 MHz)
 • UMTS/3G (1.9 ... 2.2 GHz)
 • Input attenuation is ≤ 0.2 dB
 • Forhandlere: DigiKey, Mouser, Arrow
 • Adapterkabel
 • MMCX Straight Plug til SMA Bulkhead Socket
 • Lengde: 152.4 mm
 • Produsent / varenr: JOHNSON / 415-0071-006
 • Forhandler: Farnell
 • Forhandlers varenummer: 2293800
 • Produsent: RADIALL
 • Produsentens varenummer: R284C0351045
 • Lengde: 500mm
 • Leverandør: Farnell
 • Leverandørs varenummer: 1349839
 • Straight Bulkhead Adapter, N, Jack, SMA, Jack
 • Produsent: Radiall
 • Produsentens varenummer: R191332000
 • Leverandør: Farnell
 • Leverandørs varenummer: 4196004
 • Produsent: TELTONIKA
 • Modell: TWCT22 CONTROLLER, WIRELESS, GSM , 24V
 • Leverandør: Farnell
 • Leverandørs partnummer: 2064135
 • SMA Coaxial, Right Angle Adapter, SMA, Plug, SMA, Jack
 • Produsent: AMPHENOL CONNEX
 • Produsentens varenummer: 132172
 • Leverandør: Farnell
 • Leverandørs varenummer: 2112479
 • Coaxial Cable Assembly, SMA Plug, 90°, SMA Plug, 90°, 500 mm
 • Produsent: RADIALL
 • Produsentens varenummer: R284C0351057
 • Leverandør: Farnell
 • Leverandørs varenummer: 1349832 (NB: 3 måneders "lead time")
 • Annen leverandør: RS Components

Connector: SMA-F

10.6 Kabelrør


Fra Br. Dahl "Kabelinfrastruktur". Klikk for å åpne PDF dokument.

Ø50mm aluminiumsrør kan Eidolon AS levere.

11 SMS SYSTEM RESET / MONITORING UNIT


SMS RESTART / MONITORING UNIT
Manufacturer: TELTONIKA
Model: TWCT22
Data sheet: PDF link. (Also local copy.)
Quick start guide: PDF link. (Also local copy.)
Manual: PDF (Also local copy.)
Supplier: TELTONIKA TWCT22 CONTROLLER, WIRELESS, GSM , 24V, Farnell p/n: 2064135
Serial terminal (configuration) software: http://avl1.teltonika.lt/Downloads/TWCT22/Software/
Software Version, unit S/N:002: TWCT22.Ver.01.04.06
Firmware upgrades: "How to flash the TWCT22" PDF
SMS RESTART / MONITORING UNIT: Informasjon fra User Manual
Click to enlarge. Click to enlarge.
 • ST – Power LED turns on when power is applied to TWCT22. It also shows the device’s working status:
  • LED ON;
  • LED blink low (0.2s ON, 0.6s OFF) – the device is registered in GSM network;
  • LED blink high (0.4s ON, 0.4s OFF) – the device transmits data via GSM network.
 • ERR – Error LED turns on when the device has faulty working conditions.
 • RX – Indicate the receiving data to the device via serial port.
 • TX – Indicate the sending data from the device via serial port.
 • DIN – Indicate the digital input’s voltage “true” level.
 • ROUT – Indicate the relay output status.
 • RS232 – Standard serial communication port.
Click to enlarge. Teltonika mod. TWCT22 Wiring example. Click to enlarge. Click to enlarge.
 • Digital input 1..4. Inputs are optically isolated.
  • 0…3Vdc – false
  • 3…26Vdc – true
 • D IN - : Digital input ground. It is separated from module ground (power supply, analog input) because digital inputs are optically isolated.

11.1 Kopling av fire digitalinnganger


De fire "Digital Inputs" (DI) er koplet slik:

DI_1 Fra UPS, "Buffering Contact", en reléutgang som er lukket når UPS'en drives fra batteriet; i så tilfelle rutes en høy spenning inn til DI_1. Hvis alt er normalt med ekstern 230Vac tilførsel er altså DI_1 lav (0 volt input).
DI_2 Fra UPS, "Replace Battery", en reléutgang som lukkes - dvs gir høyt nivå inn på SMS-enheten - når SOH ("State of Health") test av batteriet feiler tre ganger på rad. SOH-testen består av to deler:
 • Ved lading: Hvis ikke batteriet er oppladet innen 30 timer blir det betraktet som defekt (en celle i batteriet kan da være ødelagt).
 • Ved belastning: Når batteriet er fulladet blir "voltage drop test" og "load test" utført alternerende hver 8. time. Tre påfølgende slike par-tester må svikte før "Replace Battery" relé aktiveres. Det vil altså gå minst 8 x 2 x 3 = 48 timer før en feil blir rapportert. Et avbrudd innenfor disse 48 timene vil gjøre at test-sekvensen starter på nytt. [Mer detaljer om de to test-typene er ikke angitt i datablad, ref. side 10 her: http://nnsn.geo.uib.no/eworkshop/uploads/Main/Puls-UB10-241-datasheet.pdf]
DI_3 Fra overspenningsvern, 230 Vac input. Relé-utgang (fjernmelder) som gir HØYT nivå inn på SMS-enhet dersom overspenningsvern er defekt.
DI_4 Fra overspenningsvern i vault-el.boks. Dersom feil er oppstått vil dette gi LAVT nivå inn på SMS-enhet (altså omvendt funksjon i forhold til de tre andre).

11.2 Other similar units


Click to visit product web page.

Phoenix Contact, SMS relay - TC MOBILE I/O X200 - 2903805.

11.3 Relay, interface to SMS reset unit that was used (from Phoenix Contact)


 • Model: Omron SPDT PCB Mount Non-Latching Relay, 24V dc Coil
 • Mfr P/N: G2RV-SL700 DC24
 • Supplier: RS part no.: 613-4294

12 SENSOR & DIGITIZER


12.1 Sensor Nanometrics mod Trilllium 120QANanometrics seismometer mod Trillium 120PA.
SENSOR
Manufacturer: Nanometrics
Model: Trillium 120 Q/QA Broadband Seismometer
Data sheet: PDF
Manual: -

12.2 Sensor nord-orientering


12.2.1 Gyrokompass


12.2.2 Misvisning 2014


 Resultat. Utrekning av magnetisk misvising:

*************************************************************

MISVISING I NOREG FOR EIT AAR I PERIODEN 1983-2020

*************************************************************

Programmet reknar ut misvisinga for eit punkt, eller for eit kartblad i 1:50000 (M711).
MISVISINGA i aaret 2014 : 5.9 grader = 6.6 gon = 106. strekar
for eit punkt med posisjon
 breidd: x
 lengd: x

Misvisinga er vinkelen fraa sant nord (retninga mot den geografiske nordpolen) til den nordretninga som kompassnaala syner. Positiv mot aust.

Gradene er seksagesimale. Ein rett vinkel er altsaa 90 grader.

Eldste oppdaterte observatoriedata er fraa aaret 2008. Nyaste fraa 2012.

MERIDIANKONVERGENSEN = 0.2656 grader = 0.2952 gon = 5. strekar

Meridiankonvergensen er vinkelen fraa sant nord til rutenettnord (UTM). Positiv mot aust.

MISVISINGA, rekna fraa rutenettnord (UTM) i staden for fraa sant nord :

5.7 grader = 6.3 gon = 101. strekar 

Østlig og vestlig misvisning

Misvisningen varierer avhengig av hvor du er i Norge, fra ca 11 grader østlig misvisning
i Øst-Finnmark til ca 3 grader vestlig misvisning på Vestlandet. Mange steder er misvisningen
så liten at du ikke trenger ta hensyn til den.

Østlig misvisning vil si at kompasset på stedet der du står, viser nord til høyre for
geografisk nord. Da skal du trekke misvisningsverdien fra kompasskursen for å få kompasskursen
korrigert i forhold til magnetisk nord.

Vestlig misvisning vil si at kompasset på stedet der du står viser magnetisk nord til venstre
for geografisk nord. Da skal du legge misvisningsverdien til kompasskursen for å få kompasskursen
korrigert i forhold til magnetisk nord.

12.3 Digitizer


DIGITIZER
Manufacturer: Güralp
Model: DM24-EAM
Data sheet: PDF
Manual: PDF

13 JORDELEKTRODER - OVERSPENNINGSVERN - LYNAVLEDER


13.1 Elektroarbeid


13.2 Nytt jordingssystem ved sensorkummen


Klikk for større bilde.

Eksempel på jordingssystem ved ny sensorkum Fauske. Klikk for større bilde.

50mm2 flertrådet kobberledning for det nye jordingssystemet

Se sidene 9 og 10 i Brd. Dahl brosjyre Kabelinfrastruktur_2015_small.pdf.

 Jordline 50mm2  Nexans KGF 50 (7 x 3.01 mm) Ø8.2 mm

13.3 Mulig lynavleder, for montasje i antennemast


Klikk for større bilde.

Lynnedslag Vadsø juli 2013. Kilde: Avisen "Nordlys".

Klikk for større bilde.

Lynnedslag Rostafjellet i Balsfjord, august 2014. Kilde: NRK.

Det henvises til standarden EN62305 når det gjelder utførelse av lynvernanlegg.

Pr. 8. september 2016 er det lagt et jordingssystem med 50mm2 kobberline ganske likt det som er vist på eksempeltegning ovenfor, for å ivareta følgende hensyn:

 • Avledning av overspenninger som enten måtte bli indusert av lynaktivitet i nærheten, eller som kommer inn via 230 Vac forsyning som har en lang fremføring fra nærmeste sekundærstasjon.
 • Forhindre farlige berøringsspenninger.

Vi har ennå ikke målt overgangsmotstand for jordingssystemet som er lagt ned, men anslår 25 Ω.

En lynavleder krever jordingssystem med enda lavere overgangsmotstand og med lav-induktiv utførelse. Vi kan ha 10 ohm overgangsmotstand som mål og gjøre et overslag over antall jordspyd av gitt lengde dette ville kreve. (Det er jordspyd som kan være aktuelt å installere.) På stedet nær Vadsø er det 2-3 meter overdekning over fjell, med fuktig leirjord. Jordresistiviteten estimeres derfor til 130 Ω*m. Vi bruker det vanlige uttrykket som angir overgangsmotstand for jordingselektroder utformet som spyd med vertikal montering:

som gir følgende estimater:

Estimert jordingsresistans for sett av jordspyd:
Forutsetninger:
 • Jordresistivitet: 130 Ω*m
 • Avstand mellom hvert spyd > lengden av spydet; regner da at total resistans blir R/n, hvor n er antallet.
Antall spyd Jordspyd lengde
3 meter 6 meter
3 14,8 Ω 8,2 Ω
4 11,1 Ω 6,1 Ω
5 8,9 Ω 4,9 Ω
6 7,4 Ω 4,1 Ω
7 6,3 Ω 3,5 Ω
8 5,5 Ω 3,1 Ω

Velger vi 6 stk jordspyd à 3 m (estimert resultat 7,4 Ω) får vi trolig enklere neddriving enn med 6 meters lengde. Vi kan sette 10 ohm som mål og har dermed en sikkerhetsfaktor hvis jordresistiviteten er høyere enn antatt verdi (130 Ω*m); i tillegg kopler vi sammen mot jordingen som allerede finnes (estimert 25 Ω).

At det kun er 2-3 m overdekning over berggrunnen er selvsagt ugunstig.

Et argument for å slå ned 6 meter lange, skråstilte spyd er telens dybde om vinteren. Jordsmonn som fryser får betydelig høyere resistivitet. Regner med minst 1 meters tele i området. På den annen side er heldigvis hyppigheten av lynnedslag i Finnmark mindre om vinteren, slik det fremgår av NVEs "Lynstudien" (2011) (PDF).

13.3.1 Teknisk informasjon

13.3.2 Hyppighet / sannsynlighet for lynnedslag

13.3.3 Mulige leverandører

13.3.4 Måleinstrumenter / Impulsmåling

13.4 Måling av jordelektrodens overgangsresistans


 • Måleinstrument: Hioki model 3143, her er datablad.
 • Product "End-of-life" instructions
 • Forhandler: IKM - Instrutek, webshop: Hioki model 3143
 • ADVARSEL: Manual på mod 3143 angir at instrumentet er best egnet for måling av jordelektroder i form av enkeltstående jordspyd. Dersom jordingssystemet angår berøringssikkerhet bør måleverdiene bekreftes av måleinstrument som bruker tradisjonell 3-probe metode.

Hioki model 3143

13.4.1 Andre jordingsmålere

13.5 Leverandører


13.6 Overspenningsvern


OBJEKT / EMNE VERN
SATEMA el.skap plassert 50 meter fra sensorbrønn: 230Vac inntakskurs
 1. Eaton: OVERSP.VERN SPCT2-385/2 IT Kl.C Mellomvern 2 pol 385VAC 20k
  Elnummer: 1609769
 2. Eaton: OVERSP.VERN MODUL / PLUGG IT SPCT2-385VAC 20kA
  Elnummer: 1609761
 3. Eaton: OVERSP.VERN HJELPEKONTAKT ASAUXSC-SPM 1NO + 1NC for SPCT2 (for fjernmelding)
  Elnummer: 1609772
I sensorbrønn, montert i koplingsboks: 24 Vdc strømforsyning

SMS RESET / MONITORING: 4 stk digital input (signaler fra fjernmeldingsenheter):

GPS (Güralp) - RS232 signaler, PPS, +12V Power:

Felles kontrollmodul for disse enhetene:

Monteringsskinnekonnektor:

 • P/N: 2906878: PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 #### BESTILL EN STK FOR HVER MODUL NEVNT OVER
Bakgrunnsinformasjon: Phoenix PT-IQ overspenningsvern:

EATON:

Andre leverandører / produsenter:

13.7 Phoenix P/N 2800768: PT-IQ-PTB-UT "Controller for power supply and remote monitoring."


Fra: Phoenix P/N: 2800768: PT-IQ-PTB-UT manual.

13.8 Phoenix PT-IQ-4X1-24DC-UT - 2800982


Fra PT-IQ-4X1-24DC-UT - 2800982 manual

13.9 GPS, for Güralp DM24-EAM digitizer: OVP


Over voltage protection (OVP) for Güralp GPS (for DM24-EAM digitizer), cable diagram:

 ---------------------------------------------------------------------------------
   Pin     Wire 
  Connector   color   Signal
 ---------------------------------------------------------------------------------
   A     Black   Supply voltage 0V
   B     Red    Supply voltage; equal to DM24 supply, minus small drop
   C     Brown   1 PPS; voltage level RS232 +/- 6 V swing (so not TTL)
   G     Green   Data RS232, GND reference
   J     White   Data RS232, TXD to GPS (unused on DM24-EAM)
   K     Blue    Data RS232, RXD from GPS, voltage levels +/- 6V swing
   ....    Screen   ????? (check)

14 LÅS (SENSORKUM / ELSKAP)


14.1 Hengelås for sensorbrønn


Bestilt:

 • Fabrikat: ABLOY
 • Modell: PL340/50 KL3 2N
 • 10mm bøylediameter, 50mm bøylehøyde og 28mm bøyleåpning (to sistnevnte målt innvendig)
 • Leverandør: Ahlsell
 • Leverandørs varenummer: 252675

Forslag:

14.2 Låssylinder for el.skap


 • Trioving låsesylinder 5537

15 KLIMAFORHOLD VADSØ-OMRÅDET


Temperaturstatistikk Vadsø. Kilde: Yr

16 GEOLOGI


NGUs karakteristikk av berggrunnen der sensoren er plassert:

Sandstein, subarkosisk, grå, finkornet med storskala skråsjiktning, parallell laminering og deformasjonsstrukturer; tolket som elveavsetning.

17 STRØMLEVERANDØR


18 LOGISTIKK


Leiebil
Hotell
 • W: Scandic VADSØ
 • A: Oscarsgate 4, 9800 Vadsø, Norway
 • E: vadso@scandichotels.com
 • T: +47 7895 5250
Sending av utstyr med Bring Logistics Sending av gods Bergen - Vadsø:
 • "Normal transittid med avgang mandag, tirsdag og onsdag er 3 arbeidsdager"
 • "Med avgang torsdag er det 2 arbeidsdager og med avgang fredag er 4 arbeidsdager."

pmwiki-2.2.126
Versjon: 2002126

Edit - History - Print - Search
Page last modified on October 30, 2019, at 01:05 PM
Electronics workshop
Department of Earth Science - University of Bergen
N O R W A Y