Makrosesimisk spørreskjema

i forbindelse med jordskjelv
30.04.2015 kl 00:46 GMT/UTC
( 30.04.2015 kl 02:46 lokal tid)

Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen ønsker å kartlegge omfanget av rystelsene av dette skjelvet.
Det er viktig at selv de som knapt merket jordskjelvet besvarer dette skjemaet.


Ble skjelvet merket?
Ja Nei        
Hvor var du?
Ute Inne        
Var du våken eller sov du?
Våken Sov        
Bygningstype:
Tre Mur/lettbetong Betong    
Antall etasjer i bygningen:
           
Jordbunnstype:
Fjell Sand Leire Løsmasser

Spørsmålene som følger er basert på den Europeiske Makroseismisk Skala EMS98:

Ble skjelvet merket av få innendørs? Ja Nei
Ble skjelvet merket av flere? Ja Nei
Var det svake rystelser i bygningen - som av en liten lastebil? Ja Nei
Var det sterke rystelser som av buss/lastebil/tog - og lyd? Ja Nei
Ble rystelsene merket som ved en sprengning? Ja Nei
Klirret vindusruter eller dører? Ja Nei
Klirret kopper og kar? Ja Nei
Ble skjelvet merket av folk utendørs; våknet de som sov? Ja Nei
Svingte lamper eller beveget bilder seg på veggen? Ja Nei
Ble små gjenstander flyttet/veltet? Ja Nei
Ble skjelvet merket av de fleste, løp noen ut av bygningen? Ja Nei
Falt bilder i gulvet, bøker ut av hyllene? Ja Nei
Ble tunge/større møbler flyttet? Ja Nei
Ble små skader (sprekker i grunnmur og murpussete flater) observert? Ja Nei
Var det vanskelig å stå oppreist? Ja Nei
Var det mindre skader på inventar? Ja Nei
Var det skader på grunnmur? Ble små eller moderate ødeleggelser observert i bygningen? Ja Nei

Hvordan et jordskjelv merkes er avhengig av avstanden til skjelvets senter, undergrunnens beskaffenhet og andre lokale forhold. Det er derfor viktig at flest mulig besvarer disse spørsmålene.


Kommentarer (vennligst beskriv med egne ord hvordan du opplevde jordskjelvet):

For at vi skal ha nytte av svarene du har oppgitt trenger vi også informasjon om hvor du var da skjelvet inntraff.
Du skal altså bare oppgi din bostedsadresse dersom du var hjemme da skjelvet inntraff. Dersom du ikke var hjemme,
skal du altså oppgi mest mulig nøyaktig adresse til stedet der du befant deg.

Adresse


 
Postnummer: Sted:

Dersom du ikke kjenner adressen, forsøk likevel å gi en så
nøyaktig beskrivelse som mulig av hvor du var da skjelvet inntraff:

Dersom du har GPS-koordinater for stedet du var, så kan du oppgi disse i stedet for adresse/postnummer/sted.

Dersom du ikke har GPS koordinater, så kan du finne disse på et kart ved å følge denne linken.
(Zoom inn, og trykk på stedet for å se koordinatene.)

Koordinatene må oppgis i desimalgrader (slik som 60.38380):

Breddegrad (Latitude):
Lengdegrad (Longitude):